ALM Equitys dotterbolag Småa säljer utvecklat tomtområde i Uppsala till Obos

2019-12-30


ALM Equitys dotterbolag Småa AB har utvecklat 38 nya bostads- och skoltomter i området Skölsta, Uppsala. Fastigheten bestod initialt av cirka 82 tomter, varav 10 såldes 2016, 38 avyttras nu och resterande planerade cirka 34 behålls tills vidare.

De 38 tillskapade fastigheterna avyttras till bostadsutvecklaren OBOS. Värdet på fastigheterna vid försäljningen uppgår till 55 Mkr.

Den ursprungliga fastigheten förvärvades i juni 2016 via bolaget Arosslätten 2 AB.

”Genom att driva detaljplan för området har Småa nu förädlat stora delar av området och ser det som en naturlig del av bolagets strategi att avyttra de färdiga tomterna” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB. 

Småa AB planerar att tillskapa ytterligare 34 bostadstomter på den resterande delen av stamfastigheten i takt med Uppsala kommuns fortsatta utveckling av Skölsta.

För OBOS del är detta ytterligare ett steg i att ta position i Stockholmsregionen. Förvärvet av området Skölsta är strategiskt då Uppsala är en viktig marknad för OBOS.
”I Skölsta planerar vi att bygga både hus i projektform, styckehus samt en förskola” säger Malin Hart Randes, regionchef för OBOS Bostadsutveckling. ”Vi tror mycket på området och är väldigt nöjda med den här affären”.

 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Malin Hart Randes, Regionchef OBOS Bostadsutveckling, tel 0733 – 64 64 84


Om OBOS: OBOS är en av nordens största bostadsutvecklare och i Sverige verkar man genom varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem.

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med ca 1000 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo.

Förutom bostäder sträcker sig OBOS åtagande också till bostädernas kringliggande miljöer, skolor och förskolor, samhällsfastigheter för vård och omsorg samt kommersiella byggnader. Samhällsansvaret och att ge tillbaka till samhället är en viktig och tydlig del av OBOS strategi.

Mer information om bolaget finns på www.obos.se


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera