Ideon Medicon Village: Ett gynnat småföretagande framtiden för svensk life science industri

Visby, 8 juli. En förutsättning för en livskraftig life science miljö är öppenhet och samverkan, både nationellt och utomlands. Det var den panel eniga om som på ett frukostmöte i Almedalen under ledning av Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på Sydsvenskan, diskuterade den framtida utvecklingen av svensk life science.

Ideon Medicon Village: Ett gynnat småföretagande framtiden för svensk life science industriDet var Ideon Medicon Village som bjöd in till samtal om hur vi skapar tillväxt i en bransch i stark omvälvning – hur kan vi samverka på en nationell arena för att klara tillväxten inom life science?

Ingvar Carlsson, som nyligen presenterat en utredning om life science i Västra Götaland, och Allan Larsson, konceptmakare till den nya life science satsningen Ideon Medicon Village, såg nyskapande och långsiktiga finansieringsformer som en av de stora möjligheterna för svensk life science industri. Ett exempel är den unika stiftelsekonstruktion, Ideon Medicon Village, där all vinst går tillbaka till forskning och innovation.

Lars Gatenbeck, styrelseordförande i Swecare, pekade på nödvändigheten av en näringspolitik som i större utsträckning gynnar samverkan mellan akademi och näringsliv genom t ex skatteincitament . Vi har nu ett utmärkt läge för strukturella reformer genom den forskningsproposition som presenteras 2012, och det gäller att inse att de små bolagen är framtiden för svensk life science näring, menade panelen. Det gäller att skapa miljöer och långsiktig finansiering som ger de små företagen möjligheter till tillväxt och internationalisering.

De små företagen, med flera VD-representanter i panelen, ville skicka med ett antal verktyg till regeringen. Underlätta för en bred kompetensutveckling och internationalisering, öppna upp för nya typer av affärsmodeller som gynnar entreprenörskapet och skapa möjligheter för innovation inom hälsa- och vårdsektorn.

För mer information, kontakta VD Mats Leifland, Medicon Village AB, tel. 0733-371006

Ideon Medicon Village i Lund ska vara en aktör i världsklass inom Life Science, och erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande skapar värden för människors hälsa och bättre liv. I början av 2012 slår man upp portarna till 80 000 kvm högklassiga kontors – och laboratorieytor.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar