Medborgarkraft - Nytt parti - Samtal på Östertorg

MedborgarKraft skall bli ett nytt parti, varken rött eller blått. Ett parti som vill se nya strukturer. Ett parti som vänder sig till medborgare som är trötta på de etablerade partierna. Politikerna stiftar lagar men de ger ofta inga nya pengar till den myndighet som ska genomföra lagen.  Politikerna låter istället myndigheter prioritera mellan ditt och andra medborgares intressen. I värsta fall blir du bortprioriterad fast du betalt din skatt.

Politikerna talar om stora pengabelopp i debatten t. ex ”5 miljarder mer till sjukvården”. Men de talar inte om vad detta i praktiken betyder för vården etc. Hur många vårdplatser blir det. Detta är obegripligt för väljarna. Medborgarkraft vill ändra på budgetprocessen så att sådana löften måste göras begripliga för väljarna. Vi vill införa ett budgetverk till stöd för alla partier. Budgetar som är kopplade direkt till lagar som är stiftade i riksdagen. Genom detta budgetverk får väljaren möjlighet att jämföra de olika partiernas budgetar på en detaljerad nivå innan väljarna går till valurnorna. Detta är ett led i en öppnare demokrati.

En lagstiftning som fungerar mycket dåligt är arbetsrätten. Det är lätt att säga upp folk. Och många människor kommer i kläm.  Du har svagt skydd mot uppsägning både vid fast- och vid provanställning. Det finns ingen myndighet som har till uppgift att se till att arbetsrätten fungerar.  Vi vill införa ett arbetsrättsverk.

Vi vill också införa ett chefsutnämningsverk för hela offentlig sektorn för att effektivisera myndigheters, kommuners och landstingens arbete.

Välkommen till samtal om öppen demokrati på Östertorg onsd, torsd och fredag under Almedalsveckan, kl 15- 16.

Kontaktperson:

Carina Torgestad, Ordförande Medborgarkraft
Tel: 0736 67 80 43
carina@medborgarkraft.se
www.medborgarkraft.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga