S, V och MP i Kalmar län: Vårdgarantin är förlegad! Gör sjukvården köfri!

Inför ett fullsatt seminarium i Almedalen presenterade den röd-gröna majoriteten i Landstinget i Kalmar län sin nya målsättning. Sjukvården ska bli helt köfri. – Vi har idag Sveriges kortaste vårdköer och nöjdaste patienter. Det är bra, men inte tillräckligt bra. Dagens vårdgaranti är förlegad. Vi vill skapa en ny vårdgaranti som tar sikte på att nå en helt köfri sjukvård. Kalmar län ska vara det första landsting som klarar det. Det är inte bara nödvändigt, utan framför allt fullt möjligt, sa Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

S, V och MP i Kalmar län arrangerade idag ett seminarium i Visby. Samarbetspartierna kritiserade att sjukvården nationellt under lång tid har haft orimligt långa vårdköer. Sverige har EU:s tredje längsta vårdköer. Ett av undantagen i Sverige är Landstinget i Kalmar län som under flera år har placerats i den absoluta toppen av sjukvårdshuvudmän som lever upp till vårdgarantin. Framgångarna är resultatet av tio års fokuserat arbete för att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för medborgarna och hålla hög kvalitet. 

– Vi vill ta nya steg för att tillgodose våra medborgares behov. I Kalmar län har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttalat att sjukvården ska bli helt köfri. Vi påstår att korta köer är en lönsam historia, inte bara för patienten utan även för skattebetalarna. Det finns inget kostsammare än att ha långa väntelistor. Det skapar stress bland personalen och det skapar otåliga patienter som ringer och ringer för att få snabbare hjälp, säger Jessica Rydell (MP), kandidat till landstingsråd.

– Vi tycker att den nationella vårdgarantin ska reformeras i grunden. Den nuvarande vårdgarantin är en förlegad produkt från 90-talet som har spelat ut sin roll. Vi vill skapa en ny garanti som tar sikte på att skapa en helt köfri sjukvård, säger Linda Fleetwood (V), kandidat till landstingsråd.

S, V och MP vill skapa en ny garanti som ser till den totala väntetiden.

– I dagens vårdgaranti finns ett inbyggt svart hål som innebär att vissa patienter kan drabbas hårt och tvingas vänta ytterligare i flera månader utan att det bryter mot vårdgarantin. Det är en stor miss att vårdgarantin inte omfattar utredningar och undersökningar. Den totala väntetiden – från första primärvårdskontakt till operation/behandling – kan bli orimligt lång, 187 dagar. För att möta patienternas krav på tillgänglighet föreslår vi att väntetiden för besök och behandling inom den specialiserade vården högst får vara 90 dagar. Det vill säga att från det att patienten fått en remiss till att operationen är utförd ska det maximalt få gå tre månader, säger Anders Henriksson (S).

Samarbetspartierna vill även införa en garanti som ger patienterna rätten att få besked direkt om tid för operation eller behandling. De vill även skapa en nationell akutvårdsgaranti på tre timmar. Landstinget i Kalmar län har infört en maximal tidsgräns på tre timmar. Erfarenheten säger att det är möjligt att utforma vårdens logistik så att handläggningstiderna kortas avsevärt.

Förutom politiker från S, V och MP deltog även Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande, Karl Erik Axelsson, SPFs vice ordförande och Anna Dahl, sjuksköterska från Oskarshamns sjukhus.

– Jag tror på visionen om en helt köfri sjukvård. Vi som arbetar ute i sjukvården har ett ansvar att det ska ske, sa Anna Dahl som kommentar.

– Jag gillar er Småländska ihärdighet. Ert arbete med att korta väntetiderna för patienter med höftfrakturer är föredömligt, sa Anna-Karin Eklund.

– Som företrädare för många äldre gillar jag era höga ambitioner. Ni ligger väl framme. Det vill jag berömma, sa Karl Erik Axelsson.

För ytterligare kommentarer kontakta
Anders Henriksson, 070-517 60 30,
Linda Fleetwood, 070-265 64 25,
Jessica Rydell, 070-996 39 64.

Taggar:

Dokument & länkar