Uppsala universitet: Ut med fossil energi och in med fossilfritt

 Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

 Almedalsveckans viktigaste energidebatt börjar idag måndagen den 5 juli 2010 klockan 15:30. Med Lotta Gröning, Expressen, som moderator och Energimyndighetens generalsekreterare Tomas Kåberger som sammanfattare bjuder Uppsala universitet, Högskolan på Gotland och Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott in till debatt.

 Då Kungliga Vetenskapsakademien bildades 1739 var dess mål från början att "i Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik, naturkunnighet, ekonomi, handel och nyttiga konster och manufakturer". Akademien skulle ge stöd åt forskning och vetenskaplig utveckling och i ett längre perspektiv skulle en sådan utveckling stärka Sveriges ekonomi. I danna anda inrättade KVA:s energiutskott. Under flera års arbete under ledning av professor Sven Kullander, professor emeritus vid Uppsala universitet, har man systematiskt analyserat det globala och internationella energiläget och den 3 maj presenteras deras slutrapport.

 Globala energisystem vi Uppsala universitet har studerat svensk energisäkerhet i ett examensarbete med titeln ”Är Svensk energi säker?”, och rapporten blir klar i maj. Analysen är uppbyggd runt metoden ”The 4 A’s of Energy Securety, Availability, Accessibility, Affordability and Acceptability”. Genom matrisuppbyggnad finns det nu möjlighet att studera hur olika politiska beslut kan påverka den framtida Svenska energisäkerheten.

 Vi tror att den energipolitik som allianspartierna Centerpartiet och Folkpartiet eller oppositionspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet representerar kommer att få stor betydelse då en ny regering formar sin energipolitik. Vi uppfattar också kopplingen energi och miljö är betydelsefull för partiernas energipolitik. Inbjudna till debatt är energitalesmän för centerpartiet, folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Vår roll som forskare i debatten blir att belysa strikt vetenskapliga argument. Vår förhoppning är att grundläggande energiforskning skall vara betydelsefull då Sveriges framtida energipolitik mejslas ut.

 Medverkande politiker:

 Roger Tiefensee, gruppledare c,

Carl B Hamilton, ordf i näringsutskottet, fp,

Agneta Börjesson, partisekreterare mp,

Jens Holm, fd EU-parlamentariker, v,

 

Medverkande forskare:

 Sven Kullander, professor, Ordf. Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott,

Göran Wall, professor, Högskolan på Gotland,

Kjell Aleklett, Professor, Uppsala universitet.

 

Kontaktperson 1:  Kjell Aleklett, Professor, Uppsala universitet, 070-425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se

Kontaktperson 2:  Göran Wall, Professor, Högskolan på Gottland, 070-456 12 33, goran.wall@hgo.se

Taggar: