Jobbar vi för mycket eller för lite

Report this content

Jobbar vi för mycket eller för lite? Sverige behöver en högre tillväxt. Vägen till tillväxt går genom arbete och framgångsrika företag. Redan idag arbetar vi för lite, totalt sett. Ett exempel på det är den höga sjukfrånvaron, som blivit ett stort samhällsproblem. För att belysa frågor om arbetstid och sjukfrånvaron har Almega låtit djupintervjua sju tjänsteföretagare inom de olika branscherna vård, skola omsorg, IT och tekniska konsulttjänster samt Magnus Henrekson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Intervjuerna presenteras i rapporten Arbetar vi för mycket eller för lite? De intervjuade menar bland annat att det inte enbart går att se till arbetet och arbetstiden för att lösa problemet med sjukfrånvaron. Långtidssjukskrivningar beror t ex oftast på en kombination av faktorer i arbetslivet och privatlivet. Kortare arbetstider är inte nödvändigtvis lösningen på fenomenen stress och ohälsa, menar även Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Ett annat sätt att komma tillrätta med problemen är att tillåta tjänstesektorn att expandera i syfte att hjälpa människor med det hemarbete som ska skötas på fritiden. Till hjälp finns ett stort antal tjänsteföretag, t ex hemserviceföretag och konsultföretag som skulle kunna avlasta människor både i hemmet och på jobbet. Lagar och regler anpassade till tjänstesamhället och rimligare beskattning på hushållstjänster skulle kunna göra att fler får möjlighet att anlita tjänsteföretagare, vilket skulle minska risken för utbrändhet och ge människor mer ledig fritid. Kontakta oss för mer information: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, mobil 070-345 69 51 Yvonne Gustavsson, pressansvarig, mobil: 070-345 68 48 Rapporten "Arbetar vi för mycket eller för lite" finns att hämta på Presservice på almega.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar