SIFs avtalskrav i IT-branschen verklighetsfrämmande

Report this content

SIFs avtalskrav i IT-branschen verklighetsfrämmande - kommentarer av ALMEGAs VD Göran Trogen. -SIFs avtalskrav i IT-branschen saknar verklighetsförankring i det rådande läget för branschen, säger ALMEGAs VD Göran Trogen med anledning av att SIF idag har presenterat sina avtalskrav inför höstens förhandlingar. - Kostnadsökningarna måste kraftigt begränsas för att branschen ska kunna återhämta sig. Att nu öka lönerna genom allmänna och individuellt garanterade höjningar, höjda Ob-tillägg med mera försvårar återhämtningen. De anställda i branschen har under många år haft en god löneutveckling och fått förbättrade förmåner och måste i denna avtalsomgång nöja sig med mindre. Företagen vill i stället diskutera rörliga löneformer. - SIF framställer krav på flera områden som i många år avvisats på bred front i näringslivet. De gäller att restid ska räknas som arbetstid, förbud att avtala bort övertidsersättning, att kollektivavtalets regler ska gälla även vid utlandsarbete och att ersättning vid föräldraledighet ska förbättras ytterligare. Det finns ingen anledning för IT-branschen, allrahelst i det läge den nu befinner sig, att tillgodose dessa krav. - Jag har förståelse för att SIF vill ta upp frågor om kompetens- utveckling och ledarskap i branschen med anledning av de drastiska förändringar som varit i många företag. Detta måste dock vara en fråga för företagsledningen, medarbetarna och i förekommande fall lokala fack att arbeta med. Men kanske kan parterna bidra genom att delta i ett idéutbyte. Även ett lokalt partssamarbete kan vi vara beredda att diskutera förutsatt att SIF respekterar att detta måste ske i företaget och inte med ombudsmän utanför företaget. Förhandlingarna för IT och Telekombranschen mellan ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation samt SIF, CF, Civilekonomerna, Jusek och SEKO äger rum under oktober månad med början den 1 oktober. Avtalen, som varit tvååriga till skillnad från de flesta avtal om tre år, löper ut den sista oktober. Förhandlingarna omfattar ca 700 företag med ca 70 000 anställda. Ytterligare information: Göran Trogen tel 070-345 69 60 före kl 12 onsdag. eller Yvonne Gustavsson, pressansvarig, tel 070-345 68 48. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar