Exportföretag får ökade finansieringsmöjligheter

Almi tecknar avtal med SEK som möjliggör en utökad utlåning till exporterande svenska företag om 500 miljoner kronor.

Den samlade varu- och tjänsteexporten i Sverige uppgår till närmare 50 procent av BNP. Välståndet i Sverige är beroende av en fortsatt stark export. För att svensk export ska forsatt utveklas starkt och inte tappa konkurrenskraft behöver fler små och medelstora företag både våga och vilja exportera. En viktig förutsättning är att det finns goda finansieringsmöjligheter för företag med möjlighet att växa genom expansion på utländska marknader.

I december tecknades ett avtal mellan Almi och SEK som möjliggör en utökad utlåning till exporterande svenska företag. Avtalet innebär att SEK tillhandahåller en kreditram om upp till 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan tillämpas vid låneavtal mellan Almi och exporterande små och medelstora företag.

För ytterligare information kontakta:

Almi: Lars Mårdbrant 070-314 34 34 lars.mardbrant@almi.se

SEK: Petra Könberg 0761-49 83 09 petra.konberg@sek.se

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera