Företag med jämställda styrelser har högre lönsamhet

Report this content

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner. Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser står och stampar på en oförändrad nivå.

Undersökningen från Luleå tekniska universitet visar att företag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda.  

 • På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet. Över 10 000 företag tar årligen del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Britta Burreau vd Almi Företagspartner. 

Utvecklingen går sakta 

Almis årliga styrelsekartläggning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Företagen som ingår i kartläggningen har minst 5 miljoner kr i omsättning och/eller fem anställda. För att ett aktivt styrelsearbete ska vara möjligt ska företaget ha minst två styrelseledamöter. 

Bland dessa är andelen företag med minst en kvinna i styrelsen 40 procent. En ökning med en procentenhet jämfört med föregående år och fem procentenheter sedan undersökningen gjordes första gången 2013. 

Med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse som innebär att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 till 60 procent, så är endast 15 procent av styrelserna i dessa bolag jämställda. 

Svag ökning av antalet kvinnor i styrelser 

Det totala antalet ledamöter i de kartlagda företagen ökar ytterligare. Från att ha ökat med två procentenheter per år är ökningen i årets undersökning fyra procentenheter. 

 • Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen företag med två eller fler ledamöter ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja jobba mer aktivt med sin styrelse, säger Anna Lundmark Lundbergh vd Almi Värmland och initiativtagare till undersökningen. 

Av de 169 751 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen är endast 20 procent tillsatta med kvinnor. Sedan 2013 har andelen kvinnor ökat med tre procentenheter. 

 • Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa och nå lönsamhet. Att kvinnor inte bjuds in i styrelsearbetet blir ett hinder för företagen själva för att nyttja sin egen fulla potential och att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft, säger Anna Lundmark Lundbergh. 

Fakta  

Styrelsekartläggningen 

 • Almis årliga undersökning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.  

 • Företagen som ingår i kartläggningen har en omsättning på minst 5 miljoner och/eller minst 5 anställda, totalt 109 652. Av dessa har 58 675 företaget minst två styrelseledamöter, vilket är en förutsättning för ett aktivt styrelsearbete. Data har inhämtats från UC i januari 2021 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. 

 • 40 procent av företagen med minst två styrelseledamöter har minst en kvinna visar årets kartläggning. Det är en ökning med en procentenhet jämfört 2020 och en ökning med fem procentenheter från 2013.  

 • 20 procent av det totala antalet styrelseplatser innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är en ökning med en procentenhet från 2020 och tre procentenheter från 2013. 

 • 13 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, samma nivå som 2020. 

 • 15 procent av företagen har en jämställd styrelse, 85 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 13 procent respektiv 87 procent 2013. 

Rapport om könsdiversifiering i bolagsstyrelser 

 • Rapporten ”Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation” har utförts av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet. 

 • De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av programvaran IBM SPSS. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser. 

 • Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC 2013 omfattande 90 193 företag varav 43 763 företag med två ledamöter eller fler. 

Mer info 

Styrelsekartläggning och rapporten om könsdiversifiering finns på https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor 

Lars Mårdbrant

kommunikationsdirektör, Almi
08-709 89 01
lars.mardbrant@almi.se

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media