Almi Invest investerar i Countagen som gör det enklare att redigera gener

Report this content

Almi Invest investerar drygt två miljoner kronor i Countagen, som utvecklar en utrustning för mätning av effekten vid redigering av gener. I emissionen på totalt 11,5 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till produktutveckling och marknadslansering.

Nobelpriset i kemi 2020 gick till upptäckten av genredigeringstekniken CRISPR/Cas9, den så kallade gensaxen. Den används numera brett av laboratorier runt om i världen för förändring av gener i djur, växter och mikroorganismer. Tekniken har, enligt Kungliga Vetenskapsakademien, revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna, bidragit till nya cancerterapier och kan göra verklighet av drömmen om att bota ärftliga sjukdomar.

Marknaden beräknas nå över 180 miljarder kr i år 2027 från cirka 40 miljarder kr i 2020, med en tillväxt på över 18 procent. En av de största drivkrafterna är utvecklingen av personlig medicin med en marknadsstorlek på 20 miljarder kr. Countagen har identifierat ett tydligt behov inom detta segment, som är nödvändigt för att utnyttja CRISPRs fulla potential.

Ett problem med CRISPR är att tekniken inte är 100 procent effektiv. Därför behöver laboratoriet, vid varje experiment, mäta utfallet och genredigeringens effektivitet och screena för hur många redigerade gen-sekvenser som finns i ett provrör. Dagens metoder för att mäta detta är dyra, tidskrävande och kräver komplex utrustning.

Nu har Countagen utvecklat ett sätt att snabbare, billigare och med större exakthet bedöma hur väl ett genredigeringsexperiment lyckas. Detta labb-screeningskit baseras på 10 års forskning på SciLifeLab, med grundaren och VDn Felix Neumann som en del av Mats Nilssons forskningsteam. Deras världsledande DNA-innovationer ligger till grund för flera framgångsrika bolag, inklusive Countagen.

Countagens första produkt, GeneAbacus, består av ett användarvänligt kit för geneditering bestående av reagenser, prober och chip. Den ger snabba och specifika svar på experimentet, utan den stora kostnaden som de traditionella, mer komplexa, metoderna innebär.

- Största fördelen med Countagens unika produkt är dess låga kostnad och höga upplösning. Den löser ett stort behov inom vetenskaplig forskning och läkemedelsutveckling. Hela området med nya teknologier inom gen-editeringsanalys är under stark tillväxt, vilket ger bolaget goda förutsättningar att lyckas, säger Stina Wallmark, Investment Manager på Almi Invest.

Prototypen ska testas vidare i en studie planerad 2022 med efterföljande lansering. Countagen tänker primärt sälja både till forskare inom akademi och industri.

- Vi är stolta och glada över det förtroende och den tro investerarna har på vårt starka team och vår unika teknologi. Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och kunna färdigställa och introducera våra kit för genediterings-effektivitet på marknaden, säger Felix Neuman, VD och grundare Countagen.


För ytterligare information kontakta
Stina Wallmark, Investment Manager Almi Invest, tel 070 204 72 65, mail stina.wallmark@almiinvest.se
Felix Neuman, VD Countagen, tel 076 559 21 07, mail felix@countagen.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media