Almi Invest investerar i Medarcas smarta medicinskåp

Report this content

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i medtechbolaget Medarca, som utvecklar smarta medicin- och nyckelskåp för äldreomsorgen. I emissionen på totalt 9,5 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till marknadsföring och försäljning samt till fortsatt produktutveckling.

I takt med att västvärldens befolkning blir allt äldre ökar efterfrågan på effektiva, säkra och digitala lösningar på läkemedelshanteringen inom äldrevården. Läkemedlen hanteras oftast manuellt i dagens äldreomsorg, vilken medför risk för misstag och svinn.

Malmöbaserade Medarca erbjuder äldrevården en lösning på detta problem med sina smarta medicinskåp, som automatiskt kontrollerar att medicinen hanteras av rätt personer och ges till rätt vårdtagare vid rätt tillfälle. Detta möjliggör ett effektivare arbetssätt och bättre rutiner kring läkemedelshanteringen, vilket skapar mer tid för kvalitativ vård.

Medarcas intelligenta läkemedelsskåp har utvecklats av personer som dagligen arbetar med medicinhantering till äldre. Det består av en hårdvara som fysiskt hanterar medicinerna och en mjukvara som kontrollerar att medicinen hanteras på rätt sätt. Resultatet är en läkemedelshantering som kräver mindre administration, ökar säkerheten och minskar svinnet av läkemedel genom överskådlig lagerhantering.

  • Det finns en stor efterfrågan på effektiva, säkra och digitala lösningar inom äldreomsorgen, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest. Säker läkemedelshantering är särskilt viktigt och här erbjuder Medarca en unik lösning som de är ensamma om på marknaden. Detta, i kombination med en växande marknad både i Sverige och internationellt, ger bolaget goda förutsättningar för hög lönsam tillväxt.

Medarcas första läkemedelsskåp lanserades i Sverige hösten 2019. I och med detta kapitaltillskott växlar nu fokus från utveckling och lansering till tillväxt och expansion både i Sverige och i EU.

  • Vi erbjuder ett brett produktprogram till en växande äldrevård, där behovet av en effektiv medicinhantering kommer att öka många år framöver, säger Lars Malmgren, vd och grundare Medarca. Är man lyhörd och gör någorlunda rätt så är möjligheterna att lyckas mycket stora.
 

För ytterligare information kontakta
Helen Pettersson, Investment Manager Almi Invest, tel 0722 02 68 35, mail helen.pettersson@almiinvest.se
Lars Malmgren, vd och medgrundare Medarca, tel 0700 486 974, mail lars.malmgren@medarca.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media