Almi Invest investerar i Preactlys digitala HR-verktyg

Report this content

Almi Invest investerar knappt en miljon kronor i SaaS-bolaget Preactly, som erbjuder digitala arbetsmiljöverktyg som stöd till arbetsgivare och medarbetare. I emissionen på totalt 1,5 miljoner kronor deltar även privata investerare.  Pengarna ska gå till att öka takten i marknadslanseringen och säkerställa fortsatt utvecklingskapacitet för partnersamarbeten.

De flesta arbetsgivare ser sina medarbetare som sin allra viktigaste framgångsfaktor, men när det blir fullt upp så prioriteras ofta annat än strategiskt hälsofrämjande arbete. Detta medför att arbetsgivaren undersöker nuläget för sällan eller agerar först när det uppstått problem.

Karlstadsbolaget Preactlys digitala arbetsmiljöverktyg online har en lösning på detta. Det ger återkoppling och insikter för reflektion till både medarbetare och arbetsgivare om vad som fungerar och hur det påverkar. På så sätt engageras alla i företaget att bidra till ett önskat läge genom att stärka det som fungerar bra och agera tidigt om något behöver åtgärdas - innan problem uppstår. 

Verktyget, som utvecklats i samarbete med testkunder, finns på svenska och engelska och är förberett för flera språk.  

-  Allt fler företag sätter fokus på arbetsmiljöfrågor i spåren av pandemin och efterfrågar moderna verktyg som inte bara levererar ett testresultat till ledningen, säger Henrik Larsson, Investment Manager på Almi Invest. Preactlys innovativa verktyg synliggör de faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv och en attraktiv organisation.

Systemet hanteras via en webbapplikation och är indelat i flera moduler, där hälften handlar om arbetsmiljö och hälften om fritid och livsstil.

-  I och med denna investering får vi möjlighet att öka takten i marknadslanseringen av vårt verktyg, säger Jeanette Köster, vd Preactly. Det finns fortfarande många företag som inte kommit igång med ett löpande arbete i dessa frågor eftersom de upplever att det är en för stor process att implementera något nytt. Med vårt verktyg är det enkelt att börja och det ger omedelbara resultat att kunna agera på och se mätbara effekter av insatserna. 

 

För mer information kontakta 
Henrik Larsson, investment manager Almi Invest, 072 522 10 62, henrik.larsson@almiinvest.se 
Jeanette Köster, vd Preactly, 070-309 81 25,
jeanette.koster@preactly.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media