Almi Invest investerar i Strawbees som lär barn och unga kreativitet och kodning

Report this content

Almi Invest investerar 3,7 miljoner kronor i den innovativa utbildningsplattformen Strawbees, som lär ut kodning och konstruktion till elever mellan 6 och 16 år. I emissionen på totalt åtta miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till internationell marknadsexpansion.

Det kommer snart att råda global brist på ingenjörer, utvecklare och kreativa problemlösare. För att råda bot på detta satsar skolor runt om i världen på projektbaserat lärande där kodning blir obligatoriskt. Men för att lärare ska kunna erbjuda denna typ av undervisning krävs nya verktyg.

Göteborgsbaserade Strawbees har en lösning på detta med sin innovativa plattform för projektbaserat lärande. Den erbjuder ett helt system, som innefattar både konstruktion och kodning, för elever från förskola till åk 9. Plattformen lär ut problemlösning genom att kombinera forskning, teknologi, ingenjörskap och matematik.

Plattformen består dels av en digital del, där läraren planerar undervisningen och samlar förslag på lektioner, inspirerande material och aktiviteter, dels av ett fysiskt kit med plaströr i olika längder och kopplingar, som ger eleverna stora möjligheter att bygga, skapa, koda, uppfinna, samarbeta och experimentera sig fram till lösningar. Plattformen erbjuder kontinuerligt nya åldersanpassade utmaningar.

- Det speciella med Strawbees lösning är att den kopplar samman den digitala och fysiska världen, säger Henrik Jansson, Fund Manager på Almi Invest. Edtech är en stor och växande internationell marknad, där Strawbees har ett flertal pågående kunddialoger med stor försäljningspotential. Det gör att vi ser goda möjligheter för bolaget att lyckas.

Det går också att integrera Strawbees plattform med programmering och robotik. På så sätt kan eleverna programmera sina konstruktioner och med hjälp av motorer skapa saker som robotar och kranar. Eleven introduceras därigenom för kodning på ett intuitivt och lekfullt sätt.

-  I och med denna investering får vi möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling, säger Erik Bergelin, grundare Strawbees. Vi kommer att ta fram nästa version av vår plattform och satsa på internationell expansion.

 

För ytterligare information kontakta
Henrik Jansson, Fund Manager Almi Invest, 070 308 80 92, henrik.jansson@almiinvest.se
Erik Bergelin, grundare Strawbees, 0768 710 747, erik.bergelin@strawbees.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media