Almi Invest och STOAF investerar i Resitus nya behandling av bröstcancer

Report this content

Almi Invest och STOAF III Scitech investerar vardera 2,5 miljoner kronor i Resitu Medical, som utvecklar ett nytt instrument för tidig behandling av bröstcancer. I emissionen på totalt 7,5 miljoner kronor deltar även andra privata investerare. Pengarna ska användas till produktutveckling till en version som är redo för CE-märkning.

Varje år får två miljoner kvinnor runt om i världen bröstcancer. Ofta upptäcks tumören via mammografi och med dagens metoder tas ett vävnadsprov först. Om det visar sig att det är en cancertumör krävs alltid operation, där hela eller delar av bröstet ofta tas bort.

Resitu Medical utvecklar ett patenterat instrument för medicinska biopsier, som snabbt kan ta ut bitar av vävnad vid misstanke om bröstcancer, med endast lokalbedövning och med minimal risk för blödning. Eftersom hela tumören tas bort redan i biopsisteget behövs ingen ytterligare operation. Patienten slipper därmed plastikkirurgi för bröstrekonstruktion.

Resitu är ett handhållet instrument där tumören avlägsnas genom en rörformad stav med hjälp av ultraljudstyrning, vakuum och diatermi. Instrumentet är ett engångsinstrument som ansluts till standardutrustning som finns på de flesta radiologiavdelningar.

Med Resitu kan ett helt steg i bröstcancerbehandlingen undvikas och tiden från upptäckt till avlägsnande av tumören kortas. Även för patienter med godartad tumör innebär den kortade tiden minskad oro och minskad sjukfrånvaro.

För patienten är fördelarna snabbare behandling, ett mindre ingrepp vilket medför snabbare återhämtning/rehabilitering och mindre sjukhustid. För sjukvården är fördelarna minskad arbetsbörda, minskat behov av att lägga in patienter på sjukhus och stora kostnadsbesparingar.

- Resitu adresserar ett stort kliniskt behov och kan komma att förändra hur bröstcancerdiagnostisk och behandling utförs med stora vinster för både patient och samhällsekonomi, säger Maria Tell, Investment Manager på Almi Invest. Kring bolaget finns även ett starkt team med erfarenhet av att ta medicintekniska produkter till marknaden. Vi ser därmed en stor potential för produkten.

Teamet bakom Resitu har lång erfarenhet av att ta medicintekniska produkter till marknaden. Bland dessa märks plastikkirurgen Per Hedén, uppfinnare av produkten, styrelseledamot i Resitu samt grundare av Akademikliniken, och vd:n Stefan Sowa, tidigare vd för Novus Scientific.

-  Med denna investering får vi möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling, säger Resitus vd Stefan Sowa. Vi kommer att inleda en produktutveckling från 3D-printad prototyp till första versionen av produkten, för att under nästa år kunna påbörja en lansering på marknaden.

-  Grundare och team inom Resitu har identifierat stora behov av förbättrad behandling av patienter med bröstcancer. Bolagets kommande produkt har potential att skapa ett genombrott i hur dessa patienter behandlas. Vi ser fram emot att stödja bolagets utveckling och ser detta som en spännande investering för vår fond, säger Claes Post, General Partner, STOAF III SciTech.

För ytterligare information kontakta
Maria Tell, Investment Manager Almi Invest, tel 076 119 19 83, mail maria.tell@almiinvest.se
Stefan Sowa, vd Resitu Medical, tel
0703 44 93 25, mail stefan@resitu.com
Claes Post, General Partner, STOAF III SciTech, tel 073 656 92 28, mail claes.post@stoaf.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media