Peter Herte lämnar AlphaHelix

Styrelsen och VD Peter Herte har nått en överenskommelse som går ut på att Herte lämnar alla sina funktioner i bolaget; med omedelbar verkan.

Tidigare VD Mattias Molin återgår i rollen som VD och koncernchef fram till ordinarie stämma i maj.

Bolaget belastas inte med några extra kostnader i samband med VD-bytet.

”Det har varit en tung period för koncernen och vi har tappat mycket fart i försäljningen. Nu backar vi bandet och tar nya tag. Kassan är fortsatt stark så vi har råd att satsa rejält på försäljning; både i Sverige och internationellt.” säger Mikael Havsjö i en kommentar.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin
0708 970 790
matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö
070 788 12 08

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar