RÄTTELSE I PRESSMEDDELANDET PUBLICERAT DEN 6:E MAJ

Report this content

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Spotlight Stock Market: ALPH) meddelar idag rättelse gällande pressmeddelandet ”LABKOMPANIET GÖR STRATEGISK AFFÄR FÖR ATT STÄRKA ALPHAHELIX” som offentliggjordes igår den 6: maj 2020. Rättelsen avser fel datum i MAR-etikett.

Den korrekta informationen gällande MAR etiketten är följande:

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e maj, 2020.

Nacka 2020-05-07 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

LABKOMPANIET GÖR STRATEGISK AFFÄR FÖR ATT STÄRKA ALPHAHELIX AlphaHelix huvudägare Labkompaniet har avyttrat 6,957,872 av bolagets 27,831,490 aktier i AlphaHelix till Active Healthtech, Tataa Biocenter och Xanadu. Labkompaniets ägarandel i AlphaHelix minskas from 52,68 % till 39,51 % och Active Healthtech andel uppgår till 6,58 %. Avsikten är att stärka koncernens kompetens, både för de nya strategier som implementeras under 2020 samt kommande regulatoriska krav för diagnostik. Ett långsiktigt samarbetsavtal; där rätt till avyttring av aktier är begränsat; har tecknats mellan bolagen. ”De nya ägarna kommer med exakt den kompetens koncernen behöver för att utveckla båda bolagen. En gemensam strategi för att stärka både distributionsverksamheten i Norden och försäljning/ utveckling av egna produkter har antagits. Distributionen inriktas på diagnostik och avancerade laboratorieinstrument; båda med genetisk inriktning. De egna produkterna stärks via vidgat internationellt kontaktnät; ökad kompetens inom regulatoriska frågor och utveckling.” säger Mikael Havsjö, styrelseordförande i Labkompaniet och AlphaHelix Molecular Diagnostics, i en kommentar.

”Jag ser mycket positiv på mitt ägande där jag kan bidra med min kompetens och erfarenhet både inom diagnostik och Nordiska marknaden för diagnostik och laboratorieprodukter.” kommenterar Artur Aira, Active Healthtech.

”Vi ser en stor synergi inom ett flertal områden; samarbeten med produkter, utställningar, distributionsnät, lansering av Tataas egna produkter samt vår erfarenhet av regulatoriska frågor som CE IVD certifiering av diagnostiska kit.” kommenterar Neven Zoric, styrelseledamot i Tataa Biocenter.

”Techtum är en distributör med både hög kompetens och servicenivå som tilltalar de nya producenter jag tidigt får kontakt med tack vare mitt internationella engagemang som föreläsare och expert.” kommenterar Mikael Kubista, Xanadu.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.): SO Mikael Havsjö 070 788 12 08 Mikael.havsjo@alphahelix.com

 

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e maj, 2020. AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975. Active HealthTech bedriver konsult verksamhet inom LifeScience som tex marknads planer, bedömning av affärsplaner, produkter, biotech utrustning etc. Företaget bedriver även distribution av LifeScience produkter till hälso och sjukvård. Tataa Biocenter AB är världens största organisatör av praktiska utbildningar för QPCR och Next Generation Sequencing samt Europas ledande leverantör av genomisk analys. Taata har ett antal egna produkter och innovationer som Covid-19 kit och Direct Blood Genotyping (DGB). Mikael Kubista, Neven Zoric och Artur Aira sitter alla i styrelsen för Taata. Xanadu är Mikael Kubistas privata investeringsbolag och har tidigare investerat i TATAA Biocenter AB, Life Genomics AB och MultiD Analyses AB.

Prenumerera

Dokument & länkar