Pressinbjudan till Kraftdagen 2002

Report this content

Pressinbjudan till Kraftdagen 2002 Den 23 oktober 2002, kl. 9:00-15:30 Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Naturgasen växer snabbast i världen - Vilken roll får gasen för Sveriges framtida elproduktion? Naturgasen växer snabbast av världens alla energikällor. Idag svarar naturgasen för en femtedel av Europas energiförsörjning, men bara två procent i Sverige. Vilken roll får naturgasen i det svenska energisystemet? Den frågan och många fler besvaras av svensk och europeisk energi- och industrielit under Alstoms Kraftdag i Stockholm den 23 oktober. Kraftdagen är en seminariedag för särskilt inbjudna beslutsfattare inom energi- och industrisektorn. På plats finns ledande naturgasaktörer i Sverige och representanter från EU. - Det är en viktig dag för alla som intresserar sig för energifrågor och ett utmärkt tillfälle att få en bättre bild av utvecklingen, säger Lars Josefsson, koncernchef för Alstom Sverige, som arrangerar dagen. I Norden svarar naturgasen för femton procent av den totala energianvändningen. Bo Rydén är en av Sveriges mest ansedda personer inom energiområdet, med ansvar för Nordledenprojektet, som studerar omställningen av de nordiska energisystemen. Naturgas och biobränslen kommer att bli de snabbast växande bränslena i Sverige, spår Bo Rydén, som också föreläser under Kraftdagen. Mer naturgas när marknad och miljö står i fokus I Sverige är naturgasens del av den totala energianvändningen endast två procent. Under Kraftdagen ger de ledande svenska naturgasaktörerna sin syn på den svenska marknadens nuvarande och framtida utveckling. Deras åsikter är mycket aktuella, eftersom årets budgetproposition innehåller förslag på förändrad kraftvärmebeskattning och gröna certifikat. Det kan leda till ökad användning av naturgas för kraftvärme, säger Lars Josefsson. Under Kraftdagen berättar EU-representanten Klaus Geil mer om naturgas ur ett europeiskt perspektiv. Naturgas står idag för en femtedel av Europas energiförsörjning. Naturgas är också, tillsammans med el, den viktigaste faktorn i EU:s strategi för att skapa en inre energimarknad. Kraftdagen belyser även hur omställningen av energisystemen ska genomföras med så liten påverkan som möjligt på miljö och klimat. Detta i en tid när efterfrågan på energi ökar. Inom EU har naturgas en roll i arbetet för att minska miljöfarliga utsläpp och anses därför av många som en brygga mellan dagens och framtidens system, säger Lars Josefsson. ALSTOM är världsledande inom området infrastruktur för energi och transporter, vilket omfattar kraftgenerering/distribution samt specialfartyg och tåg. Koncernen omsätter 23 miljarder Euro och har 118 000 anställda i 70 länder. I Sverige arbetar ca 3 000 personer med gas- och ångturbiner, generatorer, kraft- och vattenkraftanläggningar, rökgasrenings- och fjärrvärmeutrustning. Inom kort inleds även större tågleveranser till svenska kunder. Huvudorterna är Finspång (huvudkontor), Västerås, Växjö och Örebro. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=21936 För mer information om Kraftdagen, För anmälan till Kraftdagen, kontakta: kontakta: Sören Ramström, marknadschef Alstom Annika Behrbohm 0122-844 50 Sverige 0122-810 43, 070-518 28 74 annika.behrbom@power.alstom.com soren.ramstrom@power.alstom.com Göran Skoglund, informationsdirektör 0122-813 41, 070-23 67 11 goran.skoglund@power.alstom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00190/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00190/bild.html Pictures