• news.cision.com/
  • Altaal/
  • ALTAAL BYGGER FASTIGHETSBOLAG MED FOKUS PÅ KOOPERATIVA HYRESRÄTTER FÖR SVERIGES SENIORER

ALTAAL BYGGER FASTIGHETSBOLAG MED FOKUS PÅ KOOPERATIVA HYRESRÄTTER FÖR SVERIGES SENIORER

Report this content

Altaal har genom sin satsning på bostadsutveckling etablerat Bolivo, ett specialiserat fastighetsbolag med fokus på att utveckla kooperativa hyresrätter och bostadsrätter för Sveriges seniorer. Bolivo tillhör en ny generation bostadsutvecklare med siktet inställt på att utveckla miljömässigt hållbara bostäder för egen förvaltning med ett tydligt fokus på en specifik målgrupp.

“Befolkningstillväxten för invånare över 65 år i Sverige kommer att vara fyra gånger högre än för andra åldersgrupper de kommande 20 åren. Behovet av moderna bostäder för Sveriges seniorer kommer fortsätta att vara mycket stort och vårt mål är att kunna erbjuda attraktiva boendealternativ för dem” säger Henrik Schmidt, grundare Altaal

Bolivo vill vara med och bryta ny mark genom att skapa bostäder som erbjuder trygghet, samvaro och närvaro och därmed bättre förutsättningar för seniorer att leva och bo med god kvalité. Samtliga bostäder ska vara klimatsmarta och belägna på orter där Bolivo kan vara en del av kommunens lösning gällande utmaningen med inlåsningseffekter och tröga flyttkedjor.

“Vi har kapitaliserat Bolivo för att kunna uppföra 2 000 lägenheter de kommande åren och har nu påbörjat projekteringen i Simrishamn, vilket är en mycket bra kommun för vår vision. Simrishamn erbjuder en attraktiv boendemiljö med en dynamisk senior befolkning som söker nya bostadsalternativ” säger Stefan Gattberg, grundare Altaal

Altaal, som driver Bolivo, grundades av Henrik Schmidt och Stefan Gattberg med familjen Penser som extern investerare. Ambitionen är att driva ett investeringsbolag som kombinerar en hög aktivitet och professionalism med ett hållbart förhållningssätt till värdeskapande.Altaal stödjer officiellt Förenta Nationernas utarbetade principer enligt UNGC och PRI vilket ställer krav på ansvarstagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Henrik Schmidt
+46 703 999 770             
henrik.schmidt@altaal.com                     

Stefan Gattberg
+46 762 928 450
stefan.gattberg@altaal.com

Altaal AB
Skeppsbron 16
SE-111 30 Stockholm                                                                                                                                 

www.altaal.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Befolkningstillväxten för invånare över 65 år i Sverige kommer att vara fyra gånger högre än för andra åldersgrupper de kommande 20 åren. Behovet av moderna bostäder för Sveriges seniorer kommer fortsätta att vara mycket stort och vårt mål är att kunna erbjuda attraktiva boendealternativ för dem
Henrik Schmidt, grundare Altaal
Vi har kapitaliserat Bolivo för att kunna uppföra 2 000 lägenheter de kommande åren och har nu påbörjat projekteringen i Simrishamn, vilket är en mycket bra kommun för vår vision. Simrishamn erbjuder en attraktiv boendemiljö med en dynamisk senior befolkning som söker nya bostadsalternativ.
Stefan Gattberg, grundare Altaal