Althén Pérez & Co säljer 18 fastigheter för cirka 530 Mkr till Kungsleden AB

Althén Pérez & Co säljer 18 fastigheter för cirka 530 Mkr till Kungsleden AB Beståndet består av kommersiella fastigheter, främst kontor, lager och lättindustri samt tre vårdfastigheter. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 80 000 kvm. Fastigheterna återfinns i Storstockholm, Eskilstuna, Uddevalla, Linköping och Falun. Cirka en tredjedel av marknadsvärdet är hänförligt till de nio fastigheterna i Stockholmsområdet. Fastigheterna tillträds av Kungsleden den 16 november 2004. För ytterligare information, kontakta: Per Johansson Perrault, VD Althén Pérez & Co, 08-410 333 90 Tomas Althén, styrelsens ordförande, 0708-15 16 15 Althén Pérez & Co agerar asset manager åt fastighetsägare samt medverkar som investerare i de förvaltade portföljerna. Under 2004 har bolaget genomfört fastighetstransaktioner till ett sammanlagt värde överstigande fyra miljarder kronor, däribland försäljning av bostadsbolaget PBA och köp av Malmstaden AB. Fastigheterna i Malmstaden AB förvärvas tillsammans med Keops A/S och tillträdas den 1 december. Althén Pérez & Co ägs av Tomas Althén, Christian Pérez och bolagets VD Per Johansson Perrault. För mer information, se www.apco.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041101BIT20400/wkr0010.pdf

Om oss

Althén Pérez & Co är ett svenskt asset management bolag som förvaltar fastigheter för cirka 650 Mkr. Det största förvaltade bolaget är Volterra AB, med samma ägare som Althén Perez & Co. Fastigheterna är främst kontors-, lager- och lättindustrifastigheter i bland annat Stockholm, Eskilstuna, Uddevalla och Falun. Bolaget ägs av Tomas Althén, Christian Pérez och bolagets VD Per Johansson Perrault. För mer information, se www.apco.se.

Dokument & länkar