Altia förvärvar varumärket Renault konjak

Altia Abp meddelar att företaget har undertecknat ett avtal om att förvärva varumärket Renault tillsammans med produkt inventeringar för ett kontantpris om 10 miljoner euro. Renault är ett starkt, välkänt varumärke med närvaro särskilt inom Nordiska Travel Retail. Förvärvet förstärker Altias ställning inom den nordiska alkoholdrycksbranschen. Slutförandet av affären är föremål för godkännande av de svenska och norska konkurrensmyndigheterna.

Altias strategi baseras på två kompletterande hörnstenar – att bygga upp egna varumärken och att erbjuda en ledande nordisk och baltisk serviceplattform för leverantörer så att de kan utveckla sin verksamhet. ”Förvärvet av varumärket Renault matchar perfekt Altias strategi att öka sin närvaro på den nordiska och baltiska marknaden och inom Nordiska Travel Retail. Vi vill utveckla Altia genom ökad effektivitet och förbättrad service åt våra kunder och partners samt genom att investera i båda egna och leverantörernas varumärken”, kommenterar VD Antti Pankakoski.

Renaults produktsortiment består av Renault Carte Noire Extra, Renault Carte d’Argent X.O. och Renault Bleu Nuit V.S., varav Renault Carte Noire Extra är populärast av sorterna. Renault kommer att komplettera Altias varumärkesportfölj samt förbättra företagets utbud.

Förvärvet av Renault är ett naturligt led i Altias tillväxtstrategi efter förvärvet av en portfölj av traditionella svenska och danska sprit- och vinmärken tidigare i år. ”Renault konjak skapades 1835 av Jean Antonin Renault och det är en stor ära att ta ansvar för ett sådant arv. Vi anser att det finns en utmärkt potential för att utveckla Renault som en del i Altias märkesportfölj i framtiden”, fortsätter Pankakoski.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Antti Pankakoski, VD, Altia Abp, +358 207 013 001

Kari Lampinen, SVP, Brands, Altia Abp, +358 207 013 056

Altia är ett serviceföretag som tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer alkoholdrycker i de nordiska och baltiska länderna. Altias egna märken såsom Blossa, Grönstedts, Koskenkorva, Jaloviina, Maximus, O.P. Anderson, Explorer, Skåne Akvavit och Chill Out har starka marknadspositioner och värdefullt arv som Altia är angelägna om att vårda. Företaget representerar också internationella kvalitetsmärken från hela världen.

 Altia har ett omfattande produktions-, försäljnings- och logistiknätverk i Norden och de baltiska länderna. Vi betjänar våra kunder och partners nära marknaden. Altias årliga omsättning utgjorde cirka 500 miljoner euro och företaget har cirka 1200 medarbetare. Altias dotterbolag i Sverige är Bibendum, Philipson Söderberg och Altia Sweden.

www.altiacorporation.com

 

Prenumerera

Media

Media