Svenskt spjutspetsföretag i internationell storaffär

Svenskt spjutspetsföretag i internationell storaffär Amerikanska telekomföretaget ADC Telecommunications Inc., noterat på Nasdaq-börsen, förvärvar det svenska bolaget Altitun AB. Köpeskillingen uppgår till 888 miljoner USD, 7.9 miljarder SEK. Affären är ett bra exempel på hur svensk spjutspetsteknologi uppmärksammas för global användning. Altitun har utvecklat en världsunik laserprodukt, vars våglängd kan ändras. Lasern ingår i de optiska kommunikationsnät som utgör stommen i dagens telekommunikationsnät och möjliggör att bandbredd kan levereras direkt då den behövs, med en kapacitet 100 gånger större än dagens. - Förvärvet av Altitun symboliserar ADC:s aggressiva ompositionering mot att bli en ledande leverantör av optiska komponenter till telekommunikationsindustrin. Med sin unika, nydanande laserteknologi tillför Altitun flera betydande strategiska fördelar, med vilka vi kan hjälpa våra kunder att bygga nästa generations optiska nätverk. Dels genom att Altitun är världsledande inom sitt område och tillverkar leveransklara produkter, dels genom att några av världens mest kompetenta personer inom laserteknologi arbetar på Altitun, säger Lynn Davies, chef för Broadband Connectivity Group inom ADC. - Affären visar vilken stark produkt som Altitun, ett svenskt företag med 45 medarbetare, har i besittning. Eftersom produkten utvecklats ur ett forskningsprojekt är den ett gott betyg åt avancerad svensk teknisk forskning, säger Lennart Ramberg, VD för Altitun och fortsättningsvis VD för bolaget efter affären. - ADC:s förvärv av Altitun innebär att den kommersiella potentialen för vår produkt bättre kommer till sin rätt. Den finansiella och tekniska styrka som ADC representerar ökar vår trovärdighet som långsiktig leverantör. Förutsättningen för produktutveckling, bl a genom integrering av nya funktioner i produkten, förbättras. Inom ramen för ADC-koncernen får vi också möjlighet till ett löpande erfarenhetsutbyte, som kommer kunderna till del. Dessa faktorer sammantagna talar klart för den affär som nu genomförs, avslutar Lennart Ramberg. I och med affären blir Altitun helägt dotterbolag till ADC. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare, då affärsenheten och den juridiska personen förblir intakt. Expansionen i Sverige fortsätter som planerat, och ingen verksamhet flyttas utomlands. Altitun, grundat 1997, tillverkar lasrar för telekommunikationsindustrin. Altituns produkter baseras på ett laserchip, och används i WDM-nätverk. Produkterna möjliggör flexibel och kostnadseffektiv tilldelning av bandbredd, samt att växlar i nätverken effektivare kan utnyttja optisk teknik istället för elektrisk. Företaget leder utvecklingen inom design, tillverkning och kvalitetssäkring av lasrar vars våglängd kan ändras. Altitun omsatte 1999 drygt 5 miljoner SEK och har ca 45 anställda i Sverige, USA och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Järfälla utanför Stockholm. http://www.altitun.com ADC Telecommunications Inc., grundat 1935, är en global ledande leverantör av nätverksutrustning, mjukvara och integrerade lösningar för nätverksoperatörer. ADC:s produkterbjudanden och utveckling fokuserar på att öka hastigheten och effektiviteten i nätverkskommunikation från tjänsteleverantörerna genom den utrustning som förbinder dem med slutanvändarens bostad och kontor. 1999 omsatte företaget drygt 1,9 miljarder USD (närmare 17 miljarder SEK) och har cirka 14 400 anställda. ADC finns representerat i flera världsdelar, med huvudkontor i Minneapolis, Minnesota, USA. http://www.adc.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar