Altor avyttrar Euro Cater till bolagets ledningsgrupp och ICG

Altor Fund II GP limited (“Altor”), EuroManaCo (det nuvarande holdingbolaget för Euro Caters ledning) och inco Amba har tecknat avtal om avyttring av Euro Cater, en ledande Nordisk livsmedelsgrossist, till en grupp av återinvesterande anstӓllda i partnerskap med Intermediate Capital Group plc (“ICG”).

Med rötter som daterar till det sena 1950-talet, ӓr Euro Cater en ledande nordisk livsmedelsgrossist med verksamhet i Danmark och Sverige. Euro Cater har idag runt
1 750 anst
ällda och huvudkontor i Ålborg. Sedan Altors investering 2006 har omsӓttningen ökat från ca. 2,7 miljarder DKK till 7,2 miljarder DKK, drivet av organisk tillvӓxt såvӓl som ett flertal strategiska förvӓrv. Under samma period har EBITDA ӧkat från ca. 200 miljoner DKK till 500 miljoner DKK.

Stefan Linder, Partner på Altor, kommenterar: ”Under de senaste sex åren har Euro Cater vuxit organiskt genom den finansiella krisen. Detta har kompletterats med ett flertal viktiga fӧrvӓrv, inklusive klivet in på den svenska marknaden nӓr Svensk Cater fӧrvӓrvades 2007 och på cash & carry-marknaden nӓr inco fӧrvӓrvades 2011. Partnerskapet med ledningsgruppen har varit mycket framgångsrikt, och tillsammans har vi mer ӓn fӧrdubblat omsӓttning och EBITDA fӧr Euro Cater, vilket har resulterat i en attraktiv avkastning fӧr Altor’s investerare.”  

Steen D. Pedersen, VD fӧr Dansk Cater, kommenterar: Vi ӓr glada att ICG kommer att vara en del av vår framtid och vill samtidigt tacka Altor fӧr den spӓnnande resan vi har haft tillsammans under de senaste sex åren. Det sӓnder en stark signal till alla våra kollegor, kunder och leverantӧrer att först Altor och nu ICG har valt att investera i Euro Cater och delar vår tro på att rӓtt vӓg framåt i industrin ӓr genom service, kvalitet och innovation gentemot våra kunder och leverantӧrer.”

Transaktionen vӓntas slutfӧras under det andra kvartalet 2013 och ӓr villkorad av sedvanliga villkor, så som godӓnnande från relevanta konkurrensmyndigheter.

J.P. Morgan agerade finansiell rådgivare och Bech-Bruun juridisk rådgivare till sӓljarna.

Fӧr vidare information vӓnligen kontakta:

Stefan Linder, Partner, Altor Equity Partners (+46 8 678 91 00)

Steen D. Pedersen, VD, Dansk Cater (+45 963 720 20)

Om Altor

Altor Equity Partners fungerar som investeringsrådgivare till Altors fonder. Sedan grundandet har Altors fonder investerat i närmare 40 företag med EUR 3 800 miljoner i utfäst kapital. Investeringarna har gjorts i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och verksamhetsförbättringar. Bland investeringarna finns Lindorff, Helly Hansen, Apotek Hjärtat, Carnegie, Papyrus, Dustin, Qmatic, Piab, Byggmax, Ålö, Max Matthiessen, Elixia och CTEK.

www.altor.com

Om Euro Cater

Euro Cater distribuerar fryst och kyld mat såvӓl som dagligvaror och packeterad mat till storkӧk i Sverige och Danmark. Euro Cater i sin nuvarande form grundades 1986, men fӧretagets rӧtter daterar till det sena 1950-talet. Euro Cater has totalt 36 distributions och cash & carry-kontor som skiljer sig åt i typ av distribution och produktsortiment, men delar det gemensamma målet att erbjuda hӧg service och leverera högkvalitativa produkter. Deras lokalkӓnnedom och nӓra relation med kunder har varit en nyckelfaktor fӧr framgång.

www.euro-cater.com

Prenumerera