Altor lanserar ny fond med Sverige som hemvist

Altor har på rekordtid rest sin fjärde fond, Altor Fund IV. Intresset från investerare överskred väsentligt den storlek på EUR 2,000 miljoner som Altor valt att sätta för fonden. Altor bibehåller sitt investeringsfokus på att utveckla nordiska, medelstora bolag. Fonden kommer till skillnad från Altors tidigare fonder att ha sin juridiska hemvist i Sverige.

Investerarna i fonden är i huvudsak desamma som i Altors tidigare fonder, bara ett fåtal nya investerare har bjudits in. De största investerargrupperna är amerikanska universitetsstiftelser, välgörenhetsstiftelser samt förvaltare av pensionskapital. Nordiska investerare står för drygt 20 procent av det investerade kapitalet medan den övriga delen kommer från amerikanska och andra internationella investerare som på detta sätt investerar i nordiskt företagande.

Altors tidigare fonder har sammantaget haft en nettoavkastning på mer än 20 procent per år sedan starten 2003. Samtliga Altors fonder har rankats i den övre kvartilen bland jämförbara fonder. Detta gör att Altor sammantaget rankas som en av världens mest framgångsrika förvaltare av riskkapitalfonder, enligt analysfirman Prequin.

“Vi har under det senaste året realiserat fyra investeringar som vi framgångsrikt utvecklat i nära samarbete med bolagen och dess ledningar.” säger Harald Mix, partner i Altor. ”Avkastningen har varit väldigt god, men lika viktigt är att dessa företag nu funnit nya ägare som kan fortsätta att utveckla och skapa värden i verksamheten i framtiden.”

Den nya fonden har en livslängd på 15 år – vilket är längre än de flesta andra Private Equity-fonder. Även Altors tidigare fond hade samma livslängd och i Altors fonder finns idag flera bolag som ägts i cirka 10 år, däribland Lindorff och Dustin. Huvudinriktningen är att gå in som majoritetsägare i privata bolag som omsätter mellan EUR 50 och 500 miljoner, men det breda mandatet tillåter också till exempel investeringar i noterade bolag samt investeringar i skuldinstrument. Oavsett vilket, är målet att bygga bolag som ska bli världsledande inom sina respektive branscher. Det är genom denna bolagsutveckling som värdet i fonden skapas.

Den nya fonden kommer att ha sin legala hemvist i Sverige och fonden kommer att regleras som en alternativ investeringsfond av Finansinspektionen.

“Vi vill bort från diskussioner om skatteplanering och myter om skatteparadis. Vi vill lägga vår tid på att utveckla företag tillsammans med framgångsrika, lokala entreprenörer och företagsledare.”, fortsätter Harald Mix. “Private Equity är som ägarform i Norden en större del av ekonomin än i de flesta andra regioner och en ökad öppenhet och en reglerad miljö kommer förhoppningsvis bidra till att öka förståelsen för och kunskapen om Private Equity som ägarform.”

Styrelsen i den nya fonden kommer att bestå av Hannu Ryöppönen som styrelseordförande och Ulrika Werdelin, Hans Henrik Klouman och Cecilia Lager som övriga styrelsemedlemmar. Hannu Ryöppönen och Ulrika Werdelin har samma styrelseroller för Altors tre tidigare fonder. Samtliga styrelsemedlemmar bidrar med en bred erfarenhet från nordiskt och internationellt näringsliv samt en lång erfarenhet från reglerad verksamhet. Sammantaget är dessa mycket värdefulla kompetenser för en fondförvaltare som ska utveckla företag i Norden.

För ytterligare information:

Harald Mix, partner Altor: tel. 08 678 91 00

Tor Krusell, Informationschef Altor: tel. 070 543 87 47

Om Altor 

Sedan grundandet har Altors fyra fonder rest ett utfäst kapital på EUR 5 800 miljoner och hittills har EUR 3 100 miljoner investerats i fler än 40 företag. Investeringar har gjorts i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och effektivitetsförbättringar. Sammantaget omsätter de bolag som Altor idag äger över EUR 20 miljarder och de har fler än 30 000 anställda. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Apotek Hjärtat, Carnegie, Helly Hansen, Papyrus, Dustin, Aalborg, Byggmax, Max Matthiessen och CTEK. Mer information finns på www.altor.com 

Information/CVs om våra styrelsemedlemmar finns att finna på www.altor.com