Altor säljer Meyn, världsledande inom utrustning till livsmedelsindustrin, till CTB, ett dotterbolag till Berkshire Hathaway

Altor 2003 Fund (”Altor”) har träffat avtal om att sälja Meyn Holding B.V., moderbolag till Meyn Food Processing Technology B.V. (”Meyn”), världsledande inom utrustning och processlösningar till kycklingindustrin, till CTB Inc. (”CTB”), ett dotterbolag till Berkshire Hathaway och ledande producent och leverantör av processlösningar och system till livsmedels - och spannmålsindustrin.

Meyn, med huvudkontor i Nederländerna, är världsledande inom utrustning och processlösningar till kycklingindustrin. Meyn utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar sina heltäckande processlösningar till över 90 länder.

Sedan Altors förvärv av Meyn i början av 2005 har Meyns omsättning ökat från MEUR 98 under 2004 till MEUR 205 under 2011, motsvarande en årlig ökning om 11 procent. Samtidigt har EBITDA stärkts från MEUR 12 till MEUR 32, motsvarande en årlig ökning om 15 procent. Under samma period har andelen av ny projektförsäljning till de snabbväxande utvecklingsmarknaderna ökat från cirka 30 procent till 60 procent och antalet anställda har dubblerats från cirka 500 till 1 000.

- När Altor förvärvade Meyn såg Altor ett innovativt företag med en tydlig teknologifördel och en ledningsgrupp i världsklass. Altor är nöjda med den utveckling som Meyn har haft, inte minst mot bakgrund av den utmanande marknadssituation som rådde under den globala recessionen för några år sedan. Sedan 2005 har Altor gjort betydande investeringar i tillväxtmarknader, nya fabriker, forskning och utveckling samt strategiska förvärv och därmed säkerställt att Meyn kunnat utveckla sin fulla potential att bli marknadsledare inom utrustning till kycklingindustrin. Meyns utrustning och service gör det möjligt att leverera näringsrikt protein till över en miljard människor varje dag, säger Bengt Maunsbach, partner Altor Equity Partners AB.

- Altor har nu genomfört den plan vi hade för Meyn och genererat god avkastning till Altors investerare. Vi har fullt förtroende för att Meyn kommer fortsätta vara framgångsrikt och utvecklas med CTB som ägare. Vi är övertygade om att CTB med dess långa och framgångsrika historik inom livsmedelsindustrin är väl skickade att utveckla Meyn vidare, fortsätter Bengt Maunsbach.

- Altor har varit en utomordentlig ägare till Meyn. Under Altors ägarskap har Meyn framgångsrikt både expanderat geografiskt och utvecklat sina tjänster för att klara av att hantera den kompletta värdekedjan för kycklinghantering och därmed ge marknadsledande effektivitet till industrin. Med CTB som ny ägare är vi förvissade om att vi kommer kunna fortsätta vår framgångsrika strategi och bygga vidare på vår ledande position, säger Han Defauwes, koncernchef och VD Meyn.

- Altor har byggt ett företag i världsklass och vidareutvecklat en mycket stark ledningsgrupp. Vi är mycket nöjda med förvärvet och är övertygade om att Meyn kommer att ge betydelsefullt bidrag till CTBs grupp av bolag inom livsmedelssektorn, säger Victor A. Mancinelli, koncerncchef och VD CTB.

Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheter och den holländska arbetstagarorganisationen.

Nomura International Plc. och Van Doorne har varit rådgivare till Altor.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Bengt Maunsbach
Partner, Altor Equity Partners AB
+46 8678 9115
bengt.maunsbach@altor.com

Han Defauwes,
Koncernchef och VD Meyn
+31 20 2045 389
hdefauwes@meyn.net

Om Altor 
Altors fonder är riskkapitalfonder bestående av ”Altor 2003 Fund” med ett kapital om 650 miljoner euro, ”Altor Fund II” med ett kapital om 1 150 miljoner euro samt ”Altor Fund III” med ett kapital om 2 000 miljoner euro. Altor Equity Partners agerar som investeringsrådgivare åt Altors fonder. Altors fonder investerar i medelstora bolag med fokus på värdeskapande genom tillväxtinitiativ, strategisk utveckling samt operationella förbättringar. Sedan starten 2003 har Altors fonder investerat i över 35 plattformsinvesteringar och fler än 40 strategiska tilläggsförvärv. För mer information, vänligen besök www.altor.com

Om Meyn Food Processing Technology B.V.
Meyn Food Processing Technology B.V. är en pålitlig och engagerad partner till välkända kycklingprocessföretag i över 90 länder runt om i världen. Meyn är väl erkänd för sin förmåga att stödja sina kunder i deras ambition att höja kapaciteten och öka avkastning och effektivitet. Meyns utrustning har visat sig behålla sin högpresterande nivå under en bred variation av processhastigheter och kycklingstorlekar vilket medför att kunderna når högsta produktivitetsnivåer med ett absolut minimum av manuell hantering.

Om CTB
CTB Inc. är en ledande global designer, tillverkare och marknadsförare av system och lösningar för hantering av spannmål, kyckling, grisar och ägg samt olika hästsport- och industriella applikationer. CTBs produkter och tjänster är ”Helping to Feed a Hungry World®” genom förbättrad effektivitet och luftkvalitet vid såväl skötsel av kyckling och kreatur som vid spannmålslagring, hantering, bearbetning och torkning. CTB grundades 1952 och har sedan dess varit engagerat i ”Leadership Through Innovation®”. Företaget verkar från ett flertal orter i olika länder runt om i världen och levererar till sina kunder genom ett världsomspännande nätverk av oberoende handlare och distributörer.

CTB fortsätter att fokusera på sin tillväxtstrategi vilket inkluderar såväl utveckling av sin fysiska globala närvaro som att utvidga sin konkurrensfördel genom tilläggsförvärv och övriga fördelaktiga företagsarrangemang. CTB strategin syftar till att utvecklas till den mest kostnadseffektiva tillverkaren inom sin industri med betoning på sitt produktdrivna fokus samt att förbättra sin finansiella styrka. CTB är ett helägt dotterbolag till Berkshire Hathaway Inc sedan 2002.

Prenumerera