Apotek Hjärtat - Sveriges största privata apotekskedja, säljs av Altor till ICA Gruppen

ICA Gruppen förvärvar 100 procent av Apotek Hjärtat från Altor Fond III (Altor) och övriga ägare.

Apotek Hjärtat skapades när apoteksmarknaden i Sverige omreglerades 2009 och Altors tredje fond förvärvade drygt 200 apotek från den svenska staten. Sedan dess har Apotek Hjärtat även förvärvat Apotek1 och Vårdapoteket. Apotek Hjärtat har också gjort betydande och långsiktiga interna investeringar inom bl.a. egen varuförsörjning samt e-handel.

-  Vi är mycket stolta över den fantastiska utveckling som Apotek Hjärtat haft under de här fem åren, säger Fredrik Strömholm, styrelsemedlem i Apotek Hjärtat och partner på Altor Equity Partners. Apotek Hjärtat har stärkt sin position som den främsta privata apotekskedjan genom att öppna mer än 100 nya apotek sedan 2010. Vi har etablerat ett oerhört starkt varumärke och ett förbättrat produkterbjudande samtidigt som effektiviteten i verksamheten har förbättrats. Dessutom har vi idag en branschledande lönsamhet.

- ICA Gruppen kan med sin långa erfarenhet från detaljhandel och sin starka ställning i Sverige stödja oss i arbetet med att utveckla framtidens apotek, säger Anders Nyberg, VD på Apotek Hjärtat. Jag ser fram emot att tillsammans med ICA Gruppen hitta sätt att fortsätta att utveckla ett erbjudande som möter våra kunders behov till och med bättre än vad vi gör idag.

-  ICA Gruppens köp av Apotek Hjärtat är ett starkt kvitto på det hårda arbete som alla på Apotek Hjärtat lagt ned, säger Sören Mellstig, styrelseordförande i Apotek Hjärtat. Den tydlighet i målbild som har rått mellan ägare, styrelse, ledning och personal ända sedan starten vad avser kvalitet i såväl kundmöte som erbjudande har gett stor kraft i genomförandet och möjliggjort uppbyggnaden av en modern, lönsam och skalbar apotekskedja.

I juni meddelade Altor och Apotek Hjärtats styrelse att man hade för avsikt att förbereda bolaget för en notering på Stockholmsbörsen och den 7 november mottog Apotek Hjärtat godkännande från NASDAQ Stockholms bolagskommitté.  

- Vi har förberett en börsnotering med full kraft sedan tidig sommar, säger Fredrik Strömholm. Under sensommar och tidig höst hade vi en parallell dialog med ett fåtal erkänt duktiga företag inom detta område och i mitten av oktober blev våra diskussioner med ICA Gruppen mer och mer konkreta. Alla parter har under hela processen visat stor respekt för Apotek Hjärtats marknadsposition och det kunderbjudande som bolaget har utvecklat. Vi tycker att ICA Gruppen är ett utmärkt hem för Apotek Hjärtat och att det finns många intressanta synergier som kommer att komma kunderna till gagn.

ICA Gruppen är ett ledande detaljhandelsföretag med 2 300 återförsäljare i Sverige, Norge och de baltiska länderna. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Det skuldfria värdet på Apotek Hjärtat uppgår till 5,7 miljarder SEK.

Köpet är villkorat av sedvanliga myndighetskrav och godkännanden.

För mer information, kontakta:

Tor Krusell, informationschef, Altor Equity Partners +46 70 543 87 47

Jonas Mjöbäck, kommunikationschef, Apotek Hjärtat +46 733-127 981

Om Altor:


Sedan grundandet har Altors fyra fonder rest ett utfäst kapital på EUR 5 800 miljoner och hittills har EUR 3 100 miljoner investerats i fler än 40 företag. Investeringar har gjorts i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och effektivitetsförbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Carnegie, Helly Hansen, Papyrus, Dustin, Byggmax och Max Matthiessen. Mer information finns på www.altor.se. 


Om Apotek Hjärtat:


Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är drygt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar