Försäljning av aktier i Byggmax

Altor 2003 Fund (”Altor”) och Byggmax Group AB (”Byggmax”) styrelseordförande, Fredrik Cappelen, har tillsammans sålt 16,5% procent av aktierna i Byggmax i en s.k. accelererad bookbuilding-process till institutionella investerare i Sverige och utlandet till ett pris av 50 kronor per aktie (”placeringen”). Intresset bland investerare att förvärva aktier i Byggmax har varit mycket stort.

Försäljningen motsvarade totalt 10 miljoner aktier i Byggmax till ett värde av 500 miljoner kronor, varav 9,8 miljoner aktier såldes av Altor och 200 000 aktier såldes av Fredrik Cappelen genom hans kapitalförsäkring. Intresset från investerare har varit mycket stort och för att tillgodose efterfrågan utökades den initiala storleken på placeringen från 6 till 10 miljoner aktier.

Försäljningen genomfördes genom en s.k. bookbuilding-process där priset sattes till 50 kronor per aktie. Aktierna fördelades på ett större antal institutioner i Sverige, övriga Europa och USA.

Efter försäljningen kommer Altor att äga 11 920 908 aktier i Byggmax (19,6% av kapitalet och rösterna).

År 2006 förvärvade Altor ett majoritetsägande i Byggmax som hade grundats 13 år tidigare. Grundarna behöll ett 25%-igt ägande i bolaget. I juni, 2010, noterades Byggmax på Nasdaq OMX Stockholm och har idag nära 5 000 aktieägare.

Fredrik Cappelen har haft ett betydande aktieinnehav sedan år 2006. Fredrik Cappelen kan genom försäljningen av 200 000 aktier diversifiera sin privatekonomi. Fredrik Cappelen förblir långsiktigt engagerad i Byggmax fortsatta utveckling i sin roll som ordförande.

Carnegie Investment Bank har agerat som rådgivare i samband med placeringen. Altor och Fredrik Cappelen har i förhållande till Carnegie Investment Bank förbundit sig att inte avyttra några ytterligare aktier i Byggmax inom 3 respektive 6 månader efter placeringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Altor Equity Partners AB (investeringsrådgivare till Altor 2003 Fund)

Tor Krusell
Informationschef
Tel: +46 8 678 91 96
E-mail: tor.krusell@altor.com

Fredrik Cappelen
Tel: +46 70 567 08 00
E-mail: fredrik.cappelen@investab.se

Om Altor

Altor Equity Partners fungerar som investeringsrådgivare till Altors fonder. Sedan grundandet har Altors fonder investerat i närmare 40 företag med EUR 3 800 miljoner i utfäst kapital. Investeringarna har gjorts i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och verksamhetsförbättringar. Bland investeringarna finns Carnegie, Helly Hansen, Apotek Hjärtat, Papyrus, Dustin, Qmatic, Piab, Ålö, Max Matthiessen, Elixia och CTEK.

www.altor.com

Prenumerera