Skatteverket och Altor Equity Partners AB

Skatteverket har idag meddelat att de har beslutat att upptaxera Altor Equity Partners AB för inkomståret 2008 med sammanlagt drygt 153 miljoner SEK samt skattetillägg. Altor Equity Partners bestrider denna upptaxering och väljer därför att överklaga beslutet. Frågan kommer därmed att avgöras i domstol. 

Sakfrågan gäller hur beskattning ska ske av den vinstdelning som sker mellan investerare i riskkapitalbolag och de bolag som förvaltar fonderna. Altor Equity Partners förvaltar inte fonderna och är heller inte part i vinstdelningsavtalen med fondinvesterarna. Skatteverket har trots detta ansett att vinstdelningen ska tillhöra Altor Equity Partners och har beslutat att upptaxera Altor Equity Partners utan att precisera en rättslig grund för beslutet.

Skatteverkets beslut var ändå väntat. Skatteverket har tidigare beslutat att upptaxera andra rådgivningsbolag till fondförvaltare i samma bransch. Skatteverket har tidigare meddelat att de har för avsikt att granska åtta bolag och Altor Equity Partners var ett av de bolagen.

”Vi ser inte att Skatteverket över tid kommer att vinna detta fall.” säger Tor Krusell, informationschef på Altor. ”Jag har respekt för att människor reagerar över de stora vinster som fondförvaltare erhållit genom vinstdelning. Under perioden fram till 2007 gav många finansiella investeringar historiskt sett rekordhög avkastning. Skatteverket måste dock utgå från gällande lagstiftning snarare än att retroaktivt försöka förändra lagstiftningen för hur dessa vinster ska beskattas.”

För mer information: 

Tor Krusell, Informationschef, Altor Equity Partners, 0705438747 alt. tor.krusell@altor.com

Prenumerera