Alvestaglass delårsrapport jan-sept 2018

Report this content

Juli – september 2018 (Q3)
Nettoomsättningen uppgick till 36 102 tkr (24 089), vilket motsvarar en ökning om 49,9%.
Bruttomarginalen uppgick till 50,3% (54,4).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 3 567 tkr (3 175).
Resultat före skatt uppgick till 2 639 tkr (2 501).

Juli – september 2018 (Q3)
Nettoomsättningen uppgick till 36 102 tkr (24 089), vilket motsvarar en ökning om 49,9%.
Bruttomarginalen uppgick till 50,3% (54,4).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 3 567 tkr (3 175).
Resultat före skatt uppgick till 2 639 tkr (2 501).

Väsentliga händelser under Q3
Alvestaglass levererar en försäljningstillväxt om 49,9% jämfört med föregående år. En bidragande orsak
är den varma sommaren men även vårt starka produktutbud.
Exporten är det största utropstecknet som redovisar en ökning om 177% jämfört med föregående år.
I dagsläget är det Finland som står för merparten av vår exportandel.
Alvestaglass har valt att utnyttja optionen att köpa 100% av Järnaglass AB där vi ser en fortsatt stor potential.
Marknaden för ekologisk premiumglass växer och Järnaglass är marknadsledande i segmentet.

VD har ordet
Rörelseresultatet före skatt ökar under perioden januari – september med 77% och nettoomsättningen
ökar under samma period med 54,7%. Glädjande siffror och vi fortsätter därmed Alvestaglass fantastiska
tillväxtresa med en god lönsamhet.
Den varma och torra sommaren har skapat hög efterfrågan på glass och därmed har bristen på produkter
stundtals varit stor i sommarvärmen. Vi har alltid haft en hög ambition på vår service- och leveransgrad
och våra kunder brukar berömma oss för detta. I sommar har vår försäljningsorganisation och produktionsanläggning
i Växjö verkligen gjort allt för att det inte ska vara tomt i frysdiskarna och vi beklagar
om våra produkter ibland inte funnits tillgängliga.

Alvestaglass har under perioden förvärvat Järnaglass som är en ekologisk marknadsledande preimumglass
samt Bär hem – ett koncept för styckfrysta ekologiska bär i lösvikt. Alla bär är färskfrysta, vilket innebär att så fort
de lämnar busken så hamnar de i frysen. På så sätt behåller bären all sin viktiga näring och inte minst alla
goda smaker. Vi har också lanserat Svenska Glassfabriken ett egenutvecklat varumärke i 2-liters segmentet
som vi tror kan bli en riktigt stark utmanare i frysdiskarna.
Under Q3 har vi även haft ett stort fokus på produktutveckling som fortsätter in i Q4. Alvestaglass arbetar
kontinuerligt med att utveckla sina varumärken och bredda produktportföljen. Räkna med en fortsatt
spännande utveckling för bolaget.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Rörelseresultatet före skatt ökar under perioden januari – september med 77% och nettoomsättningen ökar under samma period med 54,7%. Glädjande siffror och vi fortsätter därmed Alvestaglass fantastiska tillväxtresa med en god lönsamhet. Den varma och torra sommaren har skapat hög efterfrågan på glass och därmed har bristen på produkter stundtals varit stor i sommarvärmen. Vi har alltid haft en hög ambition på vår service- och leveransgrad och våra kunder brukar berömma oss för detta. I sommar har vår försäljningsorganisation och produktionsanläggning i Växjö verkligen gjort allt för att det inte ska vara tomt i frysdiskarna och vi beklagar om våra produkter ibland inte funnits tillgängliga. Alvestaglass har under perioden förvärvat Järnaglass som är en ekologisk marknadsledande preimumglass samt Bär hem – ett koncept för styckfrysta ekologiska bär i lösvikt. Alla bär är färskfrysta, vilket innebär att så fort de lämnar busken så hamnar de i frysen. På så sätt behåller bären all sin viktiga näring och inte minst alla goda smaker. Vi har också lanserat Svenska Glassfabriken ett egenutvecklat varumärke i 2-liters segmentet som vi tror kan bli en riktigt stark utmanare i frysdiskarna. Under Q3 har vi även haft ett stort fokus på produktutveckling som fortsätter in i Q4. Alvestaglass arbetar kontinuerligt med att utveckla sina varumärken och bredda produktportföljen. Räkna med en fortsatt spännande utveckling för bolaget.
Richard Hertvig