Alvestaglass förvärvar glassdistributör i Göteborg

Report this content

Alvestaglass AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Nordic Mochi AB med en årsomsättning på ca 15 mkr. Avtalet innebär att Alvestaglass tillträder aktierna den 1 juli 2019.

Nordic Mochi är distributör i Norra Europa av Bubbies Premiumglass från USA. Nordic Mochi har merparten av sin försäljning i Sverige, Norge och Baltikum och anlitar sedan tidigare Alvestaglass för marknadsföring, försäljning och distribution av Bubbies i Sverige. Nordic Mochi har huvudkontor i Göteborg, men verksamheten kommer att flyttas till Alvestaglass i Växjö i samband med förvärvet.

- Vi är mycket glada att kunna förvärva Nordic Mochi - ett växande och lönsamt bolag som kommer att ge oss bättre närvaro i Norge och Baltikum. Dessutom ger förvärvet oss goda möjligheter att expandera vidare i nya länder i norra Europa med Bubbies högkvalitativa glass och våra egna exportprodukter, säger Richard Hertvig, VD på Alvestaglass AB.

Nordic Mochi hade en nettoomsättning på 14,6 mkr och ett resultat EBITDA på 1,8 mkr för 2018.

Vid tillträdet betalas en fast köpeskilling om 1,2 mkr och därefter kommer tilläggsköpeskillingar baserat på volym såld glass under 20190701-20210630. Totala tilläggsköpeskillingar uppskattas till ca 4 mkr. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Alvestaglass resultat 2019 och bidra med en ökad avkastning på eget kapital. Förvärvet finansieras med egen kassa initialt och tilläggsköpeskillingarna kommer att genereras genom vinster från försäljning på ett för Alvestaglass mycket attraktivt och lönsamt sätt.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD
E-post: richard@alvestaglass.se
Telefon: 070-886 94 44

Om Alvestaglass AB
Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen
distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission genom sk crowd-funding via Pepins Group AB.
Handel i ägarbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB sker vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. För mer information se www.pepins.com/marknad.

Alvestaglass AB
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö
Tel: 0470 – 72 91 78 info@alvestaglass.se
Hemsida: www.alvestaglass.se
Tidplan för finansiell rapportering
Delårsrapport Q2 2019: 13 augusti 2019

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada att kunna förvärva Nordic Mochi - ett växande och lönsamt bolag som kommer att ge oss bättre närvaro i Norge och Baltikum. Dessutom ger förvärvet oss goda möjligheter att expandera vidare i nya länder i norra Europa med Bubbies högkvalitativa glass och våra egna exportprodukter.
Richard Hertvig