Halvårsrapport januari – juni 2018Alvestaglass AB

Alvestaglass ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med
egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed halvårsrapport för perioden
januari – juni 2018.

April – juni 2018 (Q2)
Nettoomsättningen uppgick till 38 320 tkr (22 917), vilket motsvarar en ökning om 67%.
Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 50,5% (52,0).
Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 4 088 tkr (1 392).
Resultat före skatt uppgick till 3 124 tkr (687).

Halvår jan – juni 2018
Nettoomsättningen uppgick till 63 339 tkr (40 177), vilket motsvarar en ökning om 57,6%.
Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 51,8% (52,5).
Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 6 164 tkr (2 882).
Resultat före skatt uppgick till 4 537 tkr (1 537).

Väsentliga händelser under Q2
Alvestaglass levererar en försäljningstillväxt om 67% jämfört med föregående år. På den svenska
marknaden uppgår tillväxten till 53% och exporten ökar med 286%. Efter rekryteringen av sex nya
säljare i inledningen av året har vi stärkt vår position på den svenska marknaden och har nu en stark
rikstäckande distribution. Sommarens värmebölja har påverkat försäljningen positivt.
Förvärvet av varumärket POP Fruits med 100% frukt på pinne har utvecklats över förväntan och
Alvestaglass ser en fortsatt stor framtida potential inom segmentet för hälsosammare produkter.
Exporten fortsätter att skörda framgångar där Finland går allra bäst följt av de övriga nordiska länderna.
Ett intensifierat arbete pågår för att fortsätta växa utomlands.

VD har ordet
Rörelseresultatet före skatt ökar under perioden januari – juni med 195% och nettoomsättningen ökar
under samma period med 57,6% efter en fantastisk sommar. Vädret har varit en bidragande orsak till
framgången men den största anledningen är den organiska tillväxten i Sverige och exportländerna.
För att möta den ökade efterfrågan har Alvestaglass förstärkt säljorganisationen samt anställt nya
medarbetare inom inköp, logistik och ekonomi.

Tillverknings- och distributionsavtalet med Nick´s (glass utan tillsatt socker) har utvecklats mycket bra
och varumärket kommer nu även att lanseras i Finland.
Under hösten kommer storsäljaren LOHILO (proteinglass) att lansera två nya smaker och Alvestaglass
(premiumglass) kommer att få både en ansiktslyftning av förpackningen och nya fräscha smaker.
Dessutom kommer vi att introducera en ny produkt med starka hälsofördelar i en för oss ny kategori.
Hälsosegmentet har en stark trend i butikerna och vi har möjligheten att nu expandera inom nya
produktområden med vårt starka varumärke. Håll ögonen öppna! Det finns med andra ord mycket
spännande att se fram emot och vi är övertygade om en fortsatt stark tillväxtresa under andra
halvåret 2018.

Om oss

Alvestaglass AB ska tillverka högkvalitativ glass med spännande smaker i en förpackning med inbjudande design, till kunder med högre krav och till ett rimligt pris. Distributionen sker via livsmedelshandeln, grossister samt glassbarer och restauranger.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Rörelseresultatet före skatt ökar under perioden januari – juni med 195% och nettoomsättningen ökar under samma period med 57,6% efter en fantastisk sommar. Vädret har varit en bidragande orsak till framgången men den största anledningen är den organiska tillväxten i Sverige och exportländerna. För att möta den ökade efterfrågan har Alvestaglass förstärkt säljorganisationen samt anställt nya medarbetare inom inköp, logistik och ekonomi. Tillverknings- och distributionsavtalet med Nick´s (glass utan tillsatt socker) har utvecklats mycket bra och varumärket kommer nu även att lanseras i Finland. Under hösten kommer storsäljaren LOHILO (proteinglass) att lansera två nya smaker och Alvestaglass (premiumglass) kommer att få både en ansiktslyftning av förpackningen och nya fräscha smaker. Dessutom kommer vi att introducera en ny produkt med starka hälsofördelar i en för oss ny kategori. Hälsosegmentet har en stark trend i butikerna och vi har möjligheten att nu expandera inom nya produktområden med vårt starka varumärke. Håll ögonen öppna! Det finns med andra ord mycket spännande att se fram emot och vi är övertygade om en fortsatt stark tillväxtresa under andra halvåret 2018.
Richard Hertvig, VD