AlzeCure får 5 MSEK i anslag från Vinnova och Swelife

Läkemedelsbolaget AlzeCure har tilldelats 5 MSEK i anslag för sin unika och banbrytande forskning kring nya läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom.

Anslaget utdelas av det strategiska innovationsprogrammet Swelife och finansieras via innovationsmyndigheten Vinnova. Det ingår i Swelifes s k Acceleratorprogram och är endast tillgängligt för projekt som tidigare har fått stöd av Swelife.

Den 20 oktober 2017 fick AlzeCure 5 MSEK via Acceleratorprogrammet för sin forskning med läkemedelskandidaten ACD678, en s.k. gammasekretasmodulator, som minskar bildningen av amyloid-beta-42 peptiden vilken bildar de för sjukdomen så karakteristiska amyloida placken i hjärnan.

”Anslaget är en otroligt viktig värdemätare för vårt projekt. Det indikerar den höga kvaliteten och det stora intresset för projektet och dess verkningsmekanism bland både forskare och näringsliv som är inriktade på att försöka hitta botemedel mot denna svåra sjukdom”, säger Johan Sandin, VD och grundare av AlzeCure.

”Anslaget blir också en viktig ekonomisk pusselbit när vi nu ska fortsätta utvecklingsarbetet med ACD678. Vi har för avsikt att inleda kliniska studier i människa med ACD678 under 2019”, fortsätter han.

Själva urvalsprocessen inom den s k Steg 2-utlysningen av Acceleratorprogrammet har skötts med hjälp av en panel av externa bedömare som representerar både akademi och näringsliv.

”Samtliga är noga utvalda. Tillsammans med Vinnova har vi knutit till oss bedömare vars kompetens matchar utlysningens syften: att ge en ordentlig skjuts mot kommersialisering”, säger Åsa Wallin, projektledare för Swelifes Acceleratorprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Sandin,
VD AlzeCure Pharma
Mobil: 070-373 88 24
E-post: johan.sandin@alzecurepharma.com
 
 
Om AlzeCure
AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av nya behandlingar av Alzheimers sjukdom. Denna svåra och dödliga sjukdom, som idag drabbar mer än 30 miljoner människor världen över, saknar för närvarande effektiv behandling. Teamet har stor erfarenhet från små och stora läkemedelsföretag och har också ett etablerat nätverk av viktiga opinionsledare, bland annat professor Bengt Winblad, en av de mest framträdande forskarna och opinionsbildarna inom fältet. År 2017 fick AlzeCure Pharma 70 MSEK i kapitaltillskott av privatinvesterare för fortsatt utveckling av sin projektportfölj mot kliniska studier, som planeras initieras under 2018.


Om Alzstatin

Verkningsmekanismen i projekt Alzstatin påverkar bildningen av amyloida plack i hjärnan vilka är karakteristiska fynd i sjukdomen och som leder till att nervändarna dör och symptom utvecklas. Projektets läkemedelskandidat, ACD678, är en gammasekretasmodulator och minskar bildningen av amyloid-beta-42 peptiden som bildar dessa plack. I djurförsök så har ACD678 kunnat minska bildningen av denna patologiska peptid med ca 50%.

Detta projekt kommer ursprungligen från AstraZeneca där flera av AlzeCures medlemmar satt i projektteamet. Detta projekt, som liksom många andra lades ned av rent strategiska skäl i samband med stängningen av AstraZenecas CNS forskning i Södertälje, gjordes tillgängligt för AlzeCure som nu innehar rättigheterna för dess fortsatta utveckling.

ACD678 kommer under vintern 2017 påbörja de säkerhetsfarmakologiska tester som krävs för regulatoriskt godkännande av substansen och påbörjande av det kliniska programmet. AlzeCure räknar med att skicka in sådan dokumentation i slutet av 2018 för att påbörja kliniska studier under 2019.


Om Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka Life Science-Sverige och förbättra folkhälsan.
Genom att utmana hinder och stimulera och understödja nya nationella lösningar för innovation bidrar Swelife till att:
1) hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat
2) Life Science i Sverige är attraktivt och internationellt konkurrenskraftig.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar