AlzeCure startar klinisk studie med ACD856

Report this content

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med ett fokus på Alzheimers sjukdom, meddelar att bolaget har erhållit nödvändiga tillstånd från regulatoriska myndigheter och idag initierar en första klinisk studie med ACD856, bolagets primära läkemedelskandidat i NeuroRestore-plattformen.

ACD856 utvecklas som en ny symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom i Alzheimers sjukdom. Den första kliniska studien med ACD856 planeras att i första hand utvärdera halveringstiden i människa. Denna studie genomförs i friska frivilliga och resultat förväntas under H1, 2020.

”Vi är mycket glada att vi nu startar vår första kliniska studie med ACD856 enligt plan. ACD856 har i prekliniska studier visat på ännu mer kraftfull effekt än föregångaren ACD855 och har via den unika verkningsmekanismen potential att förbättra kognitionsförmågan i flera svåra sjukdomar, däribland Alzheimers. ACD856 kan därmed bli en mycket viktig behandling för att förbättra patienters livskvalité. Det är med stor spänning vi inleder det kliniska utvecklingsprogrammet med den här läkemedelskandidaten”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 12.30 CET.


För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt i tidig preklinisk fas inom smärta, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se

Prenumerera

Dokument & länkar