An van Es-Johansson ansluter till ledningsgruppen i AlzeCure Pharma – lämnar bolagets styrelse

Report this content

PRESSMEDDELANDE, 3 mars 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att An van Es-Johansson ansluter till företagets ledningsgrupp. Därmed kommer hon att vara direkt involverad i forskning och utveckling av bolagets portfölj av läkemedelskandidater. Hon avgår samtidigt från AlzeCure Pharma AB:s styrelse.

An van Es-Johansson kommer från och med idag i egenskap av Head of Development samt Chief Medical Officer för AlzeCure Pharma ingå i företagets ledningsgrupp. Hon lämnar därmed AlzeCure Pharma AB:s styrelse med omedelbar verkan.

”Med Ans gedigna bakgrund från läkemedelsindustrin inom klinisk utveckling samt Medical affairs stärker denna förändring AlzeCure. Detta i en period där bolaget utvecklas och förbereder att under året utöka antalet kliniska prövningar, i linje med tidigare kommunicerade planer.” säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB. ”An kommer ha en mycket central roll i företagets utveckling och det känns väldigt bra att ha en så erfaren och kunnig kliniker med i teamet.” 

 

An van Es-Johansson har en läkarexamen från Erasmus University Rotterdam (Nederländerna) och har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom klinisk utveckling, medical affairs, affärsutveckling och marknadsföring inom Sobi, Eli Lilly, Roche, Pharmacia & Upjohn och bioteknikföretag i USA, Holland, Schweiz och Sverige. Hon är entreprenör och även styrelseledamot i BioInvent, Agendia, Savara Pharmaceuticals, PLUS Therapeutics och Medivir.

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020 kl. 14.00 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore® och Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även två projekt inom smärta TrkA-NAM samt VR1. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Prenumerera

Dokument & länkar