Analysguiden: Dosering påbörjad i tredje fas1-studien av ACD856

Report this content

AlzeCure påbörjade i oktober behandlingen av den första patienten i fas 1a-MAD-studien med NeuroRestore® ACD856 där resultat väntas under Q1 2022. Analysguiden upprepar riktkursen om 19,50 kronor.

FDA-godkännande validerar amyloidhypotesen
Som väntat rapporterades ingen försäljning under Q2. Periodens resultat uppgick till -15,7 mkr (-18,4) och bolagets kassa var 78 mkr vid halvårsskiftet. När FDA i juni godkände Biogens aducanumab var detta det första läkemedel mot Alzheimers som godkänts på 18 år. Att FDA nu visar vilka kriterier som gäller för godkännande av läkemedel som arbetar efter amyloidhypotesen är positivt för AlzeCure. Sedan dess har även Eli Lillys donanemab, Eisai/BioArctics lecanemab och Roches gantenerumab fått Breakthrough Therapy Designation av FDA. Priset på USD 56 000 per år som fastslagits på aducanumab kan göra det till ett av de bäst säljande läkemedlen i USA. I oktober påbörjade AlzeCure behandlingen av den första patienten i fas 1a-MAD-studien med NeuroRestore® ACD856 där resultat väntas under Q1 2022. I denna tredje fas 1-studie kommer multipla stegrande doser av ACD856 att utvärderas.

ACD440 mot smärta baserat på Nobelpris
Under Q2 fick bolaget positiva fas 1b-resultat för Painless ACD440 mot neuropatisk smärta som även rapporteras ha tolererats väl som lokal behandling. Studien innehöll data på tolerabilitet, säkerhet och tidig effektsignal. ACD440 kommer nu gå vidare mot en fas 2-studie och förberedelser för denna pågår. Denna nya läkemedelskandidat är baserad på professor Julius nyskapande upptäckter avseende TRPV1, för vilket han nu tilldelas Nobelpriset i medicin 2021.

Alzheimerpopulationen kommer tredubblas på 30 år
I USA har 1 av 9 personer över 65 drabbats av Alzheimers och patientpopulationen kommer tredubblas under de kommande 30 åren. AlzeCure riktar med sina tre forskningsplattformar Alzstatin®, NeuroRestore och Painless in sig på det stora medicinska behov som finns inom Alzheimers sjukdom och smärta. Vi anser att AlzeCure värderas lågt givet den långsiktiga potentialen. Flera stora läkemedelsbolag har nu intensifierat sina satsningar inom Alzheimers, vilket gör AlzeCure mycket väl positionerat när de större bolagen nu aktivt arbetar för att utöka sina portföljer inom området. Det är även värt att notera att familjen Wallenbergs onoterade ägarbolag FAM i maj 2021 köpte en aktiepost i bolaget. Vi upprepar vår riktkurs 19,50 kr.

Läs hela analysen

Prenumerera