Analysguiden: Smärtprojekt, en dold diamant?

Report this content

AlzeCure Pharma möjliggör diversifierade möjligheter till stort värdeskapande utöver Alzheimer sjukdom. 

Diversifierade möjligheter

I tidigare analyser har vi berört AlzeCure Pharmas möjligheter att nå marknaden inom Alzheimers sjukdom. En sjukdom som är i stort behov av nya behandlingsalternativ. I vår mening undgår investerare de diversifierade möjligheterna bioteknikbolaget har till värdeskapande, med tre projektplattformar och totalt sex produktkandidater under utveckling är AlzeCure inte en ”on-trick-pony”– likt många andra inom samma sektor.

Stora värden inom smärtprojekt

Vi håller bolagets projektplattform Painless högt och kan över tid visa sig vara en dold diamant. Under innevarande år kommer kandidaten ACD440 avancera vidare in i en fas 1b-studie inom neuropatisk smarta. Prevalensen för neuropatisk smärta, även kallad kronisk smärta, beräknas till över 50 miljoner personer, enbart på den amerikanska marknaden. Liknande mönster noteras även på stora marknader så som Europa. De totala samhällskostnaderna relaterat till smärta uppskattas till mellan 4–10 procent av BNP i Europa. Den globala marknaden för neuropatisk smärta förväntas växa från cirka 5 miljarder dollar 2015 till över 7 miljarder 2024. Vi bedömer att ACD440 approcherar problemet på ett intressant sätt, genom att potentiellt distribueras som en topikal (gel) lösning sker bedövningen lokalt, medan de större befintliga alternativen ofta tas oralt, där starka opiater i dagsläget dominerar marknaden. Utöver det har AlzeCure Pharma redovisat uppmuntrande tidig pre-kliniska data för kandidaten trkA-NAM mot Osteoartrit smärta, även här ser vi en betydande långsiktig potential vid lyckade studier, om än att detta projekt är i en tidig fas.

Partnersamarbeten potentiell trigger

Vi nämnde i vår grundanalys av AlzeCure att partnersamarbeten är en central del av bolagets strategi. När bolaget nu har två kandidater i fas 1 studier bedömer vi att interaktioner med partnersamarbeten intensifieras. Vi ser det som troligt att bolaget vill visa på PoC för bästa möjliga deal, vilket gör det mest rimligt att detta skulle kunna ske under 2022–2023. Med det sagt bedömer vi det som en rejält stor trigger för bolagets aktiekurs om- och när samarbeten inleds. Sett till några av de senaste samarbeten inom relevanta jämförelseprojekt kan det avläsas summor över 5 miljarder kronor i totalt avtalsvärde för kandidater efter genomförd fas 1. Vi behåller vår riktkurs om 19,5 kronor och ser med tillförsikt fram emot den operativa utvecklingen under 2021, med tidiga utfall från kliniska studier under andra halvåret som stora triggers.

Läs analysen här.

Prenumerera