Martin Jönsson utsedd till ny vd på AlzeCure Pharma

Report this content

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att styrelsen har utsett Martin Jönsson till ny vd. Nuvarande vd Johan Sandin, tillika en av grundarna av AlzeCure Pharma, kvarstår i bolaget som forskningschef (CSO) och kommer därmed att vara fortsatt djupt involverad i forskning och utveckling av bolagets portfölj av läkemedelskandidater.

Martin Jönsson kommer närmast från en ledande befattning på Ferring Pharmaceuticals i USA där han under de senaste fem åren har bland annat varit affärsområdeschef inom ett flertal terapiområden. Han har bred erfarenhet från olika positioner på både Ferring Pharmaceuticals och Roche, där han bland annat arbetat med affärsutveckling, in- och utlicensiering av läkemedel, marknadsföring, försäljning och alliance management.

”Jag är glad att välkomna Martin som ny vd i AlzeCure. Med över 20 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, med ledande befattningar inom flera olika områden, är jag övertygad om att Martin är rätt person att arbeta intensivt med vår utlicensieringsaffär och utveckla vidare den breda portfölj av läkemedelskandidater som Johan och teamet i AlzeCure har byggt”, säger Thomas Pollare, styrelseordförande i AlzeCure Pharma.

AlzeCure står nu inför att gå in i klinisk fas och siktar på att ha två läkemedels-kandidater i klinik i slutet av 2020. Ett centralt och naturligt steg när bolaget nu går in i en ny fas är att ytterligare stärka bolagets ledarskap med kompetens och erfarenhet från affärssidan.

”Samtidigt har Johan, som varit vd sedan starten av bolaget, haft en avgörande roll i att etablera AlzeCure och driva företaget genom kritiska faser, såväl utvecklings-mässigt som finansiellt och organisatoriskt, inklusive noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market för drygt ett år sedan. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med Johan när han på eget önskemål går in i en annan operativ roll i bolaget, med ansvar för den kliniska och prekliniska forskningen”, fortsätter Thomas Pollare.

Martin Jönsson tillträder som vd i AlzeCure den 9 januari 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Pollare, styrelseordförande

Tel: +46(0)70-810 79 29

thomas.pollare@alzecurepharma.com

Denna information är sådan som AlzeCure Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 10.00 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt inom smärta i tidig preklinisk fas, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 (info@fnca.se), är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Prenumerera

Dokument & länkar