Redeye inleder bevakning av Alzecure Pharma

Report this content

Alzecure Pharma, ett plattformsbaserat forskningsbolag i tidig fas som adresserar två stora och viktiga indikationsområden; Alzheimers sjukdom och Smärta. Vi bedömer att bolagets ledning besitter en stark kompetens inom dessa områden, med mångårig forskning och industriell erfarenhet från bland annat Astrazeneca. Mot bakgrund av att nuvarande aktiekursnivåer inte ens motsvarar bolagets likvida medel anser vi att aktiemarknaden helt förbiser den långsiktiga potentialen i bolaget och dess spännande forsknings- och utvecklingsportfölj. 

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/39WRqL3

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/    

Prenumerera