Redeye inleder bevakning av Alzecure Pharma

Alzecure Pharma, ett plattformsbaserat forskningsbolag i tidig fas som adresserar två stora och viktiga indikationsområden; Alzheimers sjukdom och Smärta. Vi bedömer att bolagets ledning besitter en stark kompetens inom dessa områden, med mångårig forskning och industriell erfarenhet från bland annat Astrazeneca. Mot bakgrund av att nuvarande aktiekursnivåer inte ens motsvarar bolagets likvida medel anser vi att aktiemarknaden helt förbiser den långsiktiga potentialen i bolaget och dess spännande forsknings- och utvecklingsportfölj. 

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/39WRqL3

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/    

Om oss

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformar NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater.Genom en diversifierad läkemedelsportfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt inom smärta i tidig preklinisk fas, TrkA-NAM.

Prenumerera