Alzheimerfonden tar initiativ till ny forskningssatsning i samverkan med Astraforskare och professor Bengt Winblad.

Stefan Sauk, ordförande Alzheimerfonden: ”den samlade notan för demensvården i Sverige är idag 50 miljarder per år. Demenssjukdomar relaterade till Alzheimers sjukdom står för 60% av denna kostnad. Om vi ska behålla den vård vi har idag om 20 år, så kommer vi i Sverige att behöva 400 miljarder! Det är pengar som vi inte har, vi har heller inte en plan för hur vi ska skaffa fram dessa pengar. Det är bara forskningen som kan stoppa vår nya folksjukdom”!

Av alla demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom den vanligaste. Gemensamt för demenssjukdomarna är problem med minnet. I dag är omkring 150 000 drabbade av någon demenssjukdom. Räknar vi in anhöriga så hamnar siffran på 800 000 människor.

Bengt Winblad professor vid Karolinska Institutet: ”Många tror att Alzheimers sjukdom och andra former av demens endast drabbar äldre människor. Faktum är att omkring 1 person av 1 000 under 65 års ålder utvecklar demens. En pappa som fick sjukdomen när han var 47 år dog när han var 53”.

Alzheimers är inget normalt åldrande. Det är en sjukdom som angriper hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt och utgången är dödlig.

Svensk Alzheimerforskning är känd och uppskattad som en bland världens främsta. Sedan 1990-talet har forskarna gjort värdefulla upptäckter och ny teknik har utvecklats för att kunna ställa tidig diagnos. Det finns i dag symptomlindrande behandling, men inget botemedel mot Alzheimer och andra demenssjukdomar.

För att komma lösningen på gåtan närmare måste forskningen utvecklas och nya innovativa metoder måste till för att ett läkemedel ska kunna tas fram som botar sjukdomarna.

Ett sådant initiativ är att föra samman den basala och kliniska akademiska forskningens världsledande auktoriteter i ett nära samarbete med expertis inom läkemedelsutveckling (”drug discovery”).

Genom att sammanföra dessa kompetenser skapas ett helt nytt koncept inom forskningen som inte har någon motsvarighet i världen.

Nu blir detta verklighet i Sverige!

Med anledning av AstraZenecas nedläggning av Alzheimerforskningen i Södertälje - har Alzheimerfonden tillsammans med forskare från AstraZeneca och professor Bengt Winblad och forskare vi Karolinska Institutets Alzheimercentrum - tagit initiativ till en sådan ny och innovativ forskningssatsning som dessutom räddar kvar ledande Astraforskare i Sverige. Nu finns ett konkret förslag som är färdigt att sjösättas.

Liselotte Jansson, vice ordförande Alzheimerfonden: ”Det är av största vikt för Sverige att ta vara på den stora kompetens rörande läkemedelsutveckling som riskerar att försvinna ur Sverige i och med AstraZenecas nedläggning av neuroforskningen i Södertälje”.

Projektet går ut på att ett antal ledande forskare från AstraZeneca tillsammans med Karolinska Institutets Alzheimercentrum och Swedish Brain Power skapar en ”drug discovery-enhet” i form av en fristående stiftelse, där avsikten är att fylla gapet mellan den basala akademiska grundforskningen och de tidiga kliniska prövningarna vid våra universitetssjukhus. Även internationellt ledande grupper kommer att ingå i samarbetet.

Astraforskarna som kommer att anknytas till olika universitet i Sverige tillför expertis inom läkemedelsutveckling och kommer att integrera idéer och kompetens med forskare inom kliniska prövningar och sjukdomsbehandling.

Bengt Winblad: ”Detta kommer att bli en internationellt unik satsning där man i nära samarbete mellan industri och akademi besitter total kompetens för att utveckla och pröva nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfonden tar stafettpinnen och bidrar med den första finansiella grundplåten för att kunna starta detta initiativ.

Liselotte Jansson: ”Det är självklart för oss i fonden att stötta denna innovativa satsning som vi tror kommer att vara av avgörande betydelse för den framtida forskningen inom Alzheimerområdet”.

Sammanfattningsvis ska satsningen:
1.      ta fram nya diagnostika och läkemedel mot Alzheimers sjukdom
2.      utgöra en liten, snabb och entreprenörsinriktad organisation med stor innovativ förmåga
3.      vara lokaliserad till den mest optimala miljön
4.      besitta unik och relevant kompetens inom läkemedelsutveckling
5.      ha samarbeten med världens främsta akademiska forskare inom basal och klinisk forskning
6.      medföra att tidiga koncepttester i klinik ska ge mycket goda förutsättningar för att lyckas i ambitionen att snabbt få fram ett läkemedel som botar sjukdomarna

”Vi arbetar nu intensivt på att Alzheimerfondens grundplåt skall kompletteras med ekonomisk support från nationella och internationella organisationer/privatpersoner”.

Kontaktpersoner:
Liselotte Jansson, vice Ordförande Alzheimerfonden

liselotte.i.jansson@gmail.com, + 46 704 817043

Bengt Winblad, Professor, Karolinska Institutets Alzheimercentrum
b.winblad.kaspac@nvs.ki.se, + 46 706 326771

Dokument & länkar