Alzinova AB delårsrapport för januari – mars 2022

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2022.

Tre månader, januari - mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 282 156 SEK (-1 461 253 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,09 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 91,4% (93,6%).

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

  • Alzinova meddelade i januari 2022 att bolaget slutfört arbetet med att anpassa antikroppen ALZ-201 för användning i människa och valt en huvudkandidat samt att flera backup-kandi­dater med lovande profiler också tagits fram.
  • Alzinova meddelade i februari 2022 att bolaget tillförs cirka 2,8 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022. De utnyttjade teckningsoptionerna motsvarade en utnyttjandegrad om cirka 11%.
  • Alzinova meddelade i mars att tillverknings-processen för den aktiva substansen i ALZ-101 förbättrats vilket möjliggör leverans av läke­medel för kliniska fas 2-studier samt att en nu mer robust tillverkningsprocess är lovande för en framtida kostnadseffektiv och pålitlig tillverkning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser

VD har ordet

Vårt fortsatta fokus är på vaccinkandidaten, ALZ-101 och den pågående kliniska studien i patienter med Alzheimers sjukdom. Det är tillfredställande att ett svenskt biofarmabolag som Alzinova nu finns med på den interna­tionella kartan av företag som i egen regi har pågående studier i Alzheimerpatienter.

ALZ-101 - rekryteringen till fas-1b studien fortlöper
Rekryteringen av patienter till fas 1b-studien fortlöper och det är med tillförsikt vi nu ser att patienter behandlas med vårt terapeutiska vac­cin som utvecklas till en sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers.

Studien är blindad och sköts av vår partner, Clinical Research Services Turku i Finland så vi kan inte ge några omfattande kommentarer men patienter rekryteras allteftersom och vi har inte fått några rapporter om att vaccinet skulle vara skadligt eller inte tolereras väl i människor.

Förbättrade tillverkningsprocess inför fas 2
Att förbereda inför nästa kliniska utvecklingsfas – fas 2 är också en viktig del i utvecklingen av ALZ-101. Vi har precis avslutat arbetet med att förbättra tillverkningsprocessen för den aktiva peptiden i vaccinet ALZ-101. Den nya tillverknings­processen uppfyller de högre kvalitetskrav som ställs på läkemedel i klinisk fas 2. Den genererar representativt material med högre renhet och större mängder vilket är lovande för en framtida kostnadseffektiv tillverkning inför fas 2.

ALZ-201 – humaniserad huvudkandidat
Under första kvartalet valde vi en humaniserad huvudkandidat för den oligomerspecifika anti­kroppen ALZ-201. Den monoklonala antikroppen har en unik och specifik bindningsprofil och starka prekliniska effektdata. Att den nu har modifierats för att tolereras av människor gör det nu möjligt att utveckla den vidare som en potentiell behandling för patienter med Alzheimers.

Vi ser flera potentiella användningsområden för antikroppen ALZ-201. Exempelvis som tilläggs­terapi till vaccinet ALZ-101 hos patienter som av någon anledning initialt behöver höga nivåer av antikroppar, men också hos Alzheimerpatienter med nedsatt immunförsvar och svårighet att själva producera antikroppar.

Starkare produktportfölj med ”best-in-class” potential
Jag är glad över att vi nu har en ny kandidat i form av en monoklonal antikropp som vi kan ta vidare och förbereda för klinisk utveckling. Detta innebär också att vi får en starkare pro­duktportfölj i dialog med potentiella partners. Jag är övertygad om att både vaccinet ALZ-101 och antikroppen ALZ- 201 har både ”best-in-class” potential och kan komma att göra stor skillnad inom framtidens sjukdomsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom.

Jag ser fram emot ett nytt spännande år där vårt viktigaste mål är att rekrytera klart patien­terna till den pågående klinisk studien med ALZ-101 innan årets slut för att kunna slutföra den under andra halvan 2023.

Kristina Torfgård, VD Alzinova AB

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.alzinova.com/investors/financial-reports-sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 708 467975
E-post:
kristina.torfgard@alzinova.com

Håkan Skogström, CFO
Telefon: +46 705 850859
E-post:
hakan.skogstrom@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 april  2022 kl. 07:45 CEST.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Prenumerera

Dokument & länkar