Alzinova AB presenterar prekliniska data kring bolagets substanser på AAIC-kongressen

Alzinova AB presenterade idag data på den monoklonala antikroppen ALZ-201 vid Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) som i år hålls helt digitalt till följd av coronaviruset. Dessa prekliniska data stöder den fortsatta utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat ALZ-101.

Dr. Anders Sandberg, Chief Scientific Officer, presenterade idag postern med titeln: Specific targeting of a highly toxic subpopulation of Aβ42 oligomers for the treatment of Alzheimer’s disease.

Postern visar en överblick över bolagets forskningsstrategi och även data som visar att den monoklonala antikroppen ALZ-201, specifikt riktad mot Aβ42-oligomerer, neutraliserar den neurotoxiska effekten lika effektivt som en antikropp som binder till alla former av Aβ. Detta har studerats i två olika prekliniska Alzheimer-modeller som baseras på humant hjärnmaterial. Resultaten pekar på att oligomerena förekommer i låga nivåer i hjärnan hos patienter, och att en hög specificitet för dessa sannolikt är nödvändig för att erhålla terapeutisk effekt.

”Baserat på de dokumenterade prekliniska egenskaperna hos såväl den monoklonala antikroppen ALZ-201 och den kliniska kandidaten ALZ-101, så ser vi framemot den kliniska utvecklingen av det terapeutiska vaccinet ALZ-101. Detta är viktiga steg för Alzinova i ett område med stort medicinskt behov”, kommenterar Dr. Sandberg 

Alzinova utvecklar vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom. Sjukdomen kännetecknas patologiskt av en aggregering av peptiden amyloid-β i hjärnan, och företagets immunterapi riktar med hög specificitet in sig mot de oligomera, neurotoxiska formerna av proteinaggregat som anses vara orsaken till sjukdomen. Företaget planerar att genomföra en klinisk first-in-human-studie (fas-1-b studie) på patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Förberedelserna för att lämna in ansökan och inleda studien fortlöper enligt plan, och studien beräknas kunna starta vid årsskiftet 2020/2021.

Presentationsuppgifter:

P3 Posters: Drug Development Nonhuman / Target identification and validation studies: Amyloid, Wednesday, July 29, 2020: 12:00 AM - 11:59 AM CEST Poster nummer: 43003

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

 

Om Alzinova AB

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom som befinner sig i sen preklinisk fas. Alzinovas patenterade AβCC-peptid™ teknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Prenumerera

Dokument & länkar