Alzinova AB presenterar prekliniska data kring bolagets substanser på AAIC-kongressen

Alzinova AB presenterade idag data på den monoklonala antikroppen ALZ-201 vid Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) som i år hålls helt digitalt till följd av coronaviruset. Dessa prekliniska data stöder den fortsatta utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat ALZ-101.

Dr. Anders Sandberg, Chief Scientific Officer, presenterade idag postern med titeln: Specific targeting of a highly toxic subpopulation of Aβ42 oligomers for the treatment of Alzheimer’s disease.

Postern visar en överblick över bolagets forskningsstrategi och även data som visar att den monoklonala antikroppen ALZ-201, specifikt riktad mot Aβ42-oligomerer, neutraliserar den neurotoxiska effekten lika effektivt som en antikropp som binder till alla former av Aβ. Detta har studerats i två olika prekliniska Alzheimer-modeller som baseras på humant hjärnmaterial. Resultaten pekar på att oligomerena förekommer i låga nivåer i hjärnan hos patienter, och att en hög specificitet för dessa sannolikt är nödvändig för att erhålla terapeutisk effekt.

”Baserat på de dokumenterade prekliniska egenskaperna hos såväl den monoklonala antikroppen ALZ-201 och den kliniska kandidaten ALZ-101, så ser vi framemot den kliniska utvecklingen av det terapeutiska vaccinet ALZ-101. Detta är viktiga steg för Alzinova i ett område med stort medicinskt behov”, kommenterar Dr. Sandberg 

Alzinova utvecklar vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom. Sjukdomen kännetecknas patologiskt av en aggregering av peptiden amyloid-β i hjärnan, och företagets immunterapi riktar med hög specificitet in sig mot de oligomera, neurotoxiska formerna av proteinaggregat som anses vara orsaken till sjukdomen. Företaget planerar att genomföra en klinisk first-in-human-studie (fas-1-b studie) på patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Förberedelserna för att lämna in ansökan och inleda studien fortlöper enligt plan, och studien beräknas kunna starta vid årsskiftet 2020/2021.

Presentationsuppgifter:

P3 Posters: Drug Development Nonhuman / Target identification and validation studies: Amyloid, Wednesday, July 29, 2020: 12:00 AM - 11:59 AM CEST Poster nummer: 43003

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

 

Om Alzinova AB

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom som befinner sig i sen preklinisk fas. Alzinovas patenterade AβCC-peptid™ teknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar