Alzinova delårsrapport 1

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport 1 2019

Tre månader (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 170 594 SEK (-855 992 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,16 SEK)
  • Soliditeten uppgick till 95,4% (92,4 %).


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se


Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett terapeutiskt vaccin som ett långverkande och effektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar