Alzinova delårsrapport 1

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport 1 2019

Tre månader (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 170 594 SEK (-855 992 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,16 SEK)
  • Soliditeten uppgick till 95,4% (92,4 %).


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se


Prenumerera

Dokument & länkar