Alzinova inleder samarbete med Scandinavian Development Services AB (SDS)

I syfte att stärka organisationen inför kommande klinisk studie har Alzinova inlett ett samarbete med SDS, ett svenskt konsultföretag specialiserat på klinisk utveckling och biostatistik. Detta betyder att Alzinova omgående får tillgång till SDS hela kompetens inom läkemedelsutveckling och projektledning av kliniska studier.

Inom ramen för samarbetet kommer Alzinova att ha en medarbetare från SDS fast knuten till det kliniska utvecklingsprojektet på deltid. Denna medarbetare har en gedigen och omfattande erfarenhet av att projektleda kliniska studier. Vid behov kan Alzinova, när som helst, utöka tidsengagemanget från medarbetaren eller använda andra resurser från SDS.

-          I och med samarbetet med tar vi ett viktigt steg i att ytterligare stärka vår organisation för den nya fas som bolaget befinner sig i. För oss är det optimalt att vi utan startsträcka får tillgång till SDS mycket professionella organisation och stora kompetens inom läkemedelsutveckling och kliniska studier. Vi får också en mycket erfaren medarbetare från SDS, med en fast arbetsplats på vårt kontor, som blir en fullt integrerad del av Alzinova-teamet, säger Per Wester, VD på Alzinova.  

För ytterligare information, kontakta: 

Per Wester, VD Alzinova AB (publ)

Telefon: 0708–374 433

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Westers försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 14,30.

Kort om Alzinova AB (publ)

Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen.

Kort om SDS

SDS är ett svenskt konsultbolag som erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom regulatory affairs, läkemedelsutveckling och biostatistik. SDS samarbetar även med Karolinska Trial Alliance om heltäckande one-point-of contact koncept för fas I-studier. Bolaget har drygt 30 anställda och kontor i Danderyd (Stockholm) och Göteborg.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar