Alzinova inleder samarbete med världsledande producent av peptider

Report this content

Alzinovas fortsatta utvecklingsarbete med ett vaccin mot Alzheimers sjukdom fortsätter framåt med full kraft. I syfte att långsiktigt säkerställa högkvalitativa läkemedelsleveranser av vaccinet ALZ-101, inleder Alzinova ett samarbete med den schweiziska peptidspecialisten Bachem.

För att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete av det unika vaccinet ALZ-101 har Alzinova idag ingått ett samarbetsavtal med Bachem; en ledande, högkvalitativ producent av peptidbaserade läkemedel baserad i Bubendorf, Schweiz. Alzinova avslutar samtidigt samarbetet med den tidigare leverantören.

Efter ett nyligen slutfört pilotprojekt har Bachem visat sig besitta både den kunskap och kapacitet som krävs för att kunna leverera läkemedelssubstans för hela det kliniska utvecklingsprogrammet. Vi kan nu, tillsammans med Bachem, fortsätta utveckla vaccinet så att produktionsmetoden optimeras ytterligare inför kommande kliniska program, samt inför ett framtida marknadsgodkännande. Sedan vi inledde pilotförsöket med Bachem har vi sett den professionalism och kvalitetskontroll som de erbjuder. Det innebär en mycket stor förbättring jämfört med vår tidigare leverantör, som varit den grundläggande orsaken till att vi tvingats uppdatera tidsplanen, säger Per Wester, VD Alzinova.

ALZ-101 är ett vaccin som specifikt neutraliserar oligomerer av peptiden amyloid-β, vilka anses orsaka Alzheimers sjukdom som är en av vår tids största folksjukdomar för vilken det idag saknas effektiv behandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september månad 2019 kl. 10:00.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om Bachem

Vänligen besök www.bachem.com

Prenumerera

Dokument & länkar