Alzinova och CRST inleder samarbete inför kommande kliniska studier av vaccin ALZ-101

Alzinova och den kliniska forskningsorganisationen Clinical Research Services Turku, CRST, har ingått samarbetsavtal för att förbereda vaccin ALZ-101 inför den första studien på människa.

Samarbetet innebär att företagen tillsammans kommer att genomföra en detaljerad genomlysning och granskning av pre-klinisk och vetenskaplig dokumentation samt iordningställa ett kliniskt studieprotokoll för den inledande humanstudien. Bolagen kommer även gemensamt föra dialog med regulatoriska myndigheter samt sammanställa all erforderlig dokumentation för den planerade kliniska prövningen.

”Vi är mycket glada att Alzinova nu avancerar till nästa fas i arbetet med att utveckla en sjukdoms-modifierande terapi för Alzheimers sjukdom. Vi är också mycket glada att vi gör detta tillsammans med CRST som framgångsrikt har genomfört flera liknande projekt inom Alzheimers sjukdom. Deras erfarenheter och gedigna kunnande inom området innebär stora fördelar för oss när vi nu tar steget mot att påbörja studier på människa. Det är också glädjande att vi kommer igång med dessa detaljerade förberedelser i god tid. Det betyder att vi i nuläget väl följer vår tidplan.” säger Per Wester, VD på Alzinova AB.

”Vi ser med glädje fram emot att genomföra detta intressanta projekt tillsammans med Alzinova. Samarbeten mellan företag inom Norden fungerar väl och är intressanta för oss, särskilt företag med sådan professionell personal som Alzinovas” säger Antti Iitiä, VD på CRST Oy.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Wester – VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om CRST Oy
Clinical Research Services Turku  (CRST Oy) är en klinisk forskningsorganisation (CRO/Contract research organization)  med säte i Åbo (Turku), Finland. CRST har över 20 års erfarenhet av att leda kliniska prövningar och drivs av erfarna specialister med djupa kunskaper om klinisk farmakologi och läkemedelsutveckling. CRST:s kärnkompetens ligger i förståelse om sjukdomsmekanismer. Specialister från olika områden deltar i bolagets verksamhet som ansvariga kliniska forskare och som vetenskapliga konsulter. Bland klienterna återfinns många ledande finska, nordiska samt multinationella företag. Tjänster som erbjuds av CRST omfattar klinisk studiedesign, genomförande och rapportering samt hjälp med regulatoriska frågor.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar