Alzinova rapporterar positiva resultat från farmakologisk studie

Alzinova har idag slutfört ytterligare en farmakologisk studie av ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien adresserade immunsystemets förmåga att reagera på vaccinet, och utvärderade även vaccinets säkerhetsprofil efter två och tre doser. Ett klart dos-respons svar kunde utläsas, och efter tre behandlingar erhölls ett starkt immunsvar på vaccinet. Samtidigt bekräftades ännu en gång den goda säkerhetsprofilen.

Projektet syftade till att pröva vilken effekt olika doser av adjuvans (ett ämne som stimulerar immunsystemet) har på försöksdjurens förmåga att skapa antikroppar mot vaccinet, ALZ-101. Studien påvisade att tillsatt adjuvans stimulerar immunsystemet till att reagera med ett mycket bra svar mot vaccinet. Vidare inkluderades en detaljerad makroskopisk analys av vitala organ efter vaccinationen. Denna toxikologiska utvärdering kunde inte påvisa någon toxisk effekt av vaccinet.

Studien är ett led i Alzinovas prekliniska utvecklingsarbete. Resultaten ger ytterligare stöd för att säkerhetsprofilen hos vaccin ALZ-101 är god, och möjliggör för företaget att kunna välja vilka doser av antigen och adjuvans som skall prövas i människor under den fas 1-studie som planeras kunna påbörjas under 2018.

Projektet har genomförts av Covance — ett stort internationellt CRO-företag (Contract Research Organization) med mycket omfattande expertis inom toxikologistudier på vaccin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar