Alzinova slutför projekt kring antikroppen ALZ-201 med globalt läkemedelsföretag

Alzinova har slutfört det icke-kommersiella projekt kring antikropp ALZ-201 som inleddes för ett år sedan i samarbete med ett stort nordamerikanskt läkemedelsföretag. Projektet syftade till att utvärdera bindningsegenskaperna hos Alzinovas antikropp ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som antas ligga bakom Alzheimers sjukdom.

Projektet har verifierat antikroppens specificitet för oligomerer, och har genererat kunskap av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av ALZ-201 som både terapi och analytiskt verktyg. Alzinova kommer nu att driva det fortsatta valideringsarbetet av antikroppen i egen regi, med fokus på att mäta effekt på material från avlidna Alzheimerpatienter, något som inte adresserades i det nu avslutade samarbetsprojektet och som är av stor vikt för att kunna uppskatta den terapeutiska potentialen hos nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Per Wester, VD Alzinova: Vi är glada över den mycket värdefulla kunskap om de bindningsegenskaper som vår samarbetspartner nu påvisat för ALZ-201. För att vi ska kunna besluta hur vi kan gå vidare med ALZ-201 måste vi också verifiera att den har potential att ge sjukdomsmodifierande effekt. Därför går vi nu vidare med studier på material från avlidna Alzheimerpatienter.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar