Alzinova stärker sitt patentskydd

Alzinova kan idag meddela att patentskyddet för vår viktigaste produkt har stärkts. Vaccinet ALZ-101 och grundteknologin är nu godkänd på en omfattande europeisk marknad med en befolkning om drygt en halv miljard.

Som vi tidigare informerat meddelade EPO (European Patent Office) den 4 november 2015 att grundpatentet ”AβCC” godkänts, vilket bl.a. innefattar vaccinet ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom. För att ett europeiskt patent sedan skall gälla i enskilda europeiska länder måste det valideras (”bekräftas”) i varje land. Vi kan nu meddela att denna valideringsprocess är avslutad, vilket innebär att vi har patentskydd på en omfattande marknad med en total befolkning om ca. 540 miljoner människor. De 24 länderna som på uppdrag av Alzinova nu validerat och godkänt patentet är: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Turkiet och Österrike.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Wester – VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar