Alzinova tillsätter Chief Medical Officer

Report this content

Alzinova har utsett Anders Bylock till ny CMO för att stärka bolagets ledning inför starten av det kliniska programmet. Dr Bylock är legitimerad läkare och Docent och har lång erfarenhet av att driva kliniska prövningar med ett övergripande medicinskt ansvar.

Dr Bylock påbörjar sin tjänst som CMO för Alzinova efter en lång internationell karriär i Europa och USA på bland annat MSD Sweden, AstraZeneca och Boehringer Ingelheim. Utöver ett övergripande medicinskt ansvar för bolagets kliniska prövningsverksamhet kommer Dr Bylock att tillträda som ordförande för Alzinovas vetenskapliga råd.

Dr Bylock tillträder som CMO idag den 12 mars, 2019.

VD Per Wester kommenterar: ”Alzinova står inför en viktig milstolpe när ALZ-101 går in i klinisk fas. Det är därför viktigt att säkerställa en hög medicinsk kompetens i bolagets ledning. Jag är därför oerhört glad och tacksam över att Dr Bylock nu tillträder som CMO. Dr Bylock har varit medicinskt ansvarig för ett stort antal kliniska studier av olika storlek och jag är övertygad om att han är helt rätt person för att ansvara för Alzinovas kliniska program. Förutom att tillföra värdefull medicinsk erfarenhet innebär rekryteringen att vi får tillgång till Dr Bylocks omfattande nätverk av möjliga samarbetspartners.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 08:50. 

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar