Alzinovas styrelseledamot, Prof. Jan Holmgren, tilldelas nytt internationellt pris för sin vaccinforskning

Professor Jan Holmgren vid Göteborgs universitet är en av årets mottagare av Prince Mahidol’s Award in Public Health, som anses som världens största pris inom området global hälsa. Han får priset för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin och dessutom överfört teknologi så att vaccin kan tillverkas på plats i utvecklingsländer.

– Flera av de tidigare pristagarna har i ett senare skede tilldelats nobelpris för sina upptäckter, bland annat för magsårsbakterien Helicobacter pylori, humant papillomvirus som orsak till livmoderhalscancer och rotavirus som den vanligaste orsaken till spädbarnsdiarré. Så priset ges verkligen för extraordinära insatser inom global hälsa, konstaterar Jan Holmgren.

__________________________________________________________________________

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar