Andreas Blom ny CFO i Alzinova AB

Alzinova AB (”Alzinova”) meddelar att bolagets Chief Financial Officer (”CFO”) Håkan Sterner den 24 maj 2016 lämnar sitt uppdrag för att gå i pension. Alzinova har rekryterat Andreas Blom som Sterners efterträdare. Blom tillträder CFO-posten den 25 maj 2016.

Andreas Blom, Alzinovas tillträdande CFO, är civilekonom med bakgrund inom EY. Blom är ekonomichef för GU Ventures AB:s portföljbolag, och har stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i bolag i tidig utvecklingsfas liksom i noterade bolag. Blom äger 340 teckningsoptioner (ALZ TO 1) i Alzinova.

Jag vill rikta ett stort tack till Håkan för det arbete han utfört under sin tid i Alzinova. Håkan har betytt oerhört mycket för oss, inte minst i samband med noteringen på AktieTorget. Samtidigt vill jag välkomna Andreas till bolaget. Andreas har gedigen erfarenhet och har genom sitt arbete på GU Ventures redan god kunskap om Alzinova. Vi har en viktig period framför oss och jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Andreas, säger Per Wester, VD i Alzinova.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar